Trung tâm nghiệp vụ BC&TT

ThS. Nguyễn Đình Hậu

1. Sơ yếu lý lịch

 • Họ và tên: Nguyễn Đình Hậu
 • Năm sinh: 1989
 • Nơi sinh: Vĩnh Phúc
 • Học vị: Thạc sĩ Báo chí (2014)
 • Chức danh nơi công tác: Nghiên cứu viên
 • Đơn vị công tác: Trung tâm Nghiệp vụ Báo chí và Truyền thông
 • Địa chỉ liên hệ: Điện thoại cơ quan: (04)35586687, Mob. 0976646689, Thư điện tử: dinhhauhhl@gmail.com; dinhhau@ussh.edu.vn

2. Bằng cấp, nơi đào tạo, năm công nhận

 • Cử nhân Báo chí, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN, 2011
 • Thạc sĩ Báo chí, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN, 2014
 • Đang theo học Nghiên cứu sinh tại Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN từ 2014 đến nay

3. Nghiên cứu, giảng dạy

3.1 Quá trình giảng dạy

 • Từ 2011: Giảng dạy các môn thuộc Bộ môn Phát thanh - Truyền hình Khoa Báo chí và Truyền thông, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN
 • Giảng viên thỉnh giảng các môn lý luận báo chí, truyền thông cho Đại học Văn hóa, Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội

3.2 Các lĩnh vực nghiên cứu

 • Lý luận, sản xuất và thực hành Phát thanh
 • Sản xuất Truyền hình
 • Truyền thông xã hội

3.3 Hướng dẫn khoa học

 • Đã hướng và bảo vệ thành công: 05 khóa luận tốt nghiệp, 4 nhóm nghiên cứu khoa học sinh viên

4. Các công trình đã công bố

4.1 Các bài viết đã công bố

 1. ""Liên minh" báo chí và mạng xã hội", Kỷ yếu hội thảo Báo chí và mạng xã hội,T12/2015
 2.  "Thách thức cạnh tranh truyền hình trong kỷ nguyên số - tiếp cận từ góc độ phát triển của video trực tuyến", Sách 25 năm nghiên cứu và đào tạo báo chí truyền thông, T10/2015
 3. "Video trên báo điện tử, tiếp cận qua góc độ tâm lý tiếp nhận của công chúng", Kỷ yếu hội nghị khoa học trẻ năm 2015 với chủ đề Nghiên cứu liên ngành trong khoa học xã hội và nhân văn - tiếp cận từ góc độ lý thuyết và thực tiễn, T6/2015
 4. "Cạnh tranh thông tin và trách nhiệm xã hội của báo chí, hướng tiếp cận từ góc độ báo điện tử", Kỷ yếu hội thảo quốc tế Trách nhiệm xã hội và đạo đức báo chí trong kỷ nguyên kỹ thuật số, T6/2015
 5. Từ toàn cầu hóa đến xu hướng địa phương hóa toàn cầu và một số vấn đề văn hóa Việt trên sóng truyền hình Việt Nam, Sách Báo chí những vấn đề lý luận và thực tiễn tập IX, NXB Thông tin và Truyền thông, 1/2015.
 6. Hoạt động kênh truyền hình Việt Nam trong mối liên hệ kiểm soát và đánh giá chỉ số  đo lường hiệu suất (KPI)”, Kỷ yếu Hội nghị khoa học cán bộ trẻ, học viên cao học và nghiên cứu sinh Trường ĐHKHXH&NV, T4/2014.
 7. “Tích hợp và lan tỏa thông tin truyền hình Việt Nam trong kỷ nguyên kỹ thuật số (Nghiên cứu qua quá trình thông tin của Đài truyền hình Việt Nam VTV và Đài truyền hình kỹ thuật số VTC)”, Kỷ yếu Hội thảo quốc tế Quản trị nguồn tin và nhà cung cấp thông tin trong kỷ nguyên kĩ thuật số, T3/2014.
 8. “Hoạt động thông tin của phóng viên trẻ Việt Nam trong môi trường tác động của truyền thông mạng xã hội (Khảo sát qua trang mạng xã hội facebook)”, Kỷ yếu Hội thảo quốc tế Truyền thông cổ diển, truyền thông hiện đại và dư luận xã hội, T10/2013.

4.2 Các đề tài đã tham gia

 1. Xu hướng truyền thông hội tụ và mô hình, giải pháp cho TTXVN (tham gia), đề tài khoa học cấp Bộ, 2016 (đang thực hiện)
 2. Nhiên cứu, đánh giá tác động của truyền thông, đề xuất các giải pháp phát triển và nâng cao chất lượng công tác truyền thông phục vụ phát triển bền vững Tây Bắc (tham gia), Đề tài khoa học cấp Nhà nước,2015 (đang thực hiện)
 3. Đánh giá nguồn lực và đề xuất giải pháp phát huy nguồn lực phát triển TTXVN giai đoạn 2015-2020 (tham gia), đề tài khoa học cấp Bộ, 2015 (đã nghiệm thu)
 4. Văn hóa truyền thông đại chúng ở Việt Nam trong điều kiện kinh tế thị trường và toàn cầu hóa (tham gia), đề tài cấp Nhà nước, thuộc chương trình KX.03/11-15 - chương trình nghiên cứu khoa học phát triển văn hóa, con người và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, 2014 (đã nghiệm thu)
 5. Nâng cao chất lượng truyền thông quan hệ công chúng của các Trường đại học thông qua hoạt động của website Nhà trường (tham gia), đề tài cấp cơ sở Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN, 20111 (đã nghiệm thu)
 6. Tư duy hình ảnh qua loạt ký sự Hỏa xa - hành trinh xuyên lục địa (chủ trì), giải 3 đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên cấp Trường, 2010

4.3 Các sách đã công bố

 1. Một số xu hướng mới của báo chí truyền thông hiện đại (viết chung), Nbx Thông tin và Truyền thông, 2016
 2. Truyền hình hiện đại - Những lát cắt 2015-2016 (viết chung), Nxb ĐHQGHN, 2015
 3. Báo chí - Những vấn đề lý luận và thực tiễn (tập 9) (viết chung). Nxb Thông tin và Truyền thông, 2015
 4. 25 năm nghiên cứu và đào tạo báo chí truyền thông (viết chung). Nxb ĐHQGHN, 2015

TAGS:
Tác giả: USSH ; xuất bản: 01/01/2016 10:49
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
 • Ảnh hoạt động

 •   Ảnh hoạt động

 •   Ảnh hoạt động

 •   Ảnh hoạt động

 •   Ảnh hoạt động