Khoa VN học và Tiếng Việt

ThS. Nguyễn Văn Thông

ThS. NGUYỄN VĂN THÔNG

I. Sơ lược lí lịch

 • Năm sinh: 1953
 • Nơi sinh: Nam Định
 • Học vị: Thạc sĩ
 • Chức danh: Giảng viên
 • Đơn vị công tác hiện nay: Ban Tổ chức cán bộ (ĐHQG Hà Nội)
 • Thời gian công tác tại Trường: từ 1980 đến 2006

II. Các công trình khoa học

Các bài báo khoa học

 1. Nâng cao khả năng khẩu ngữ cho sinh viên Cămpuchia học tiếng Việt. Kỉ yếu Hội thảo Khoa học lần thứ nhất- Đại học Tổng hợp Phnôm Pênh. 1988.
 2. Một số nét đặc sắc trong ăn uống hàng ngày của ngư­ời Việt Nam. Tạp chí Khoa học, Đại học Tổng hợp Hà Nội, số 3, 1994.
 3. Dạy nghe - ghi tiếng Việt cho ng­ười nư­ớc ngoài. Kỉ yếu Hội thảo Khoa học “Tiếng Việt và việc dạy tiếng Việt cho ngư­ời nư­ớc ngoài”. Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 1997.
 4. Tìm hiểu mảng tục ngữ Việt và xú pha xít Lào về văn hoá ứng xử. Tạp chí Văn hoá Dân gian, số 1, 1998.
 5. Tìm hiểu tư­ tư­ởng Phật giáo ở Lào qua mảng xú phaxít Lào về văn hoá ứng xử. Tạp chí Văn hoá Dân gian, số 4, 1998.
 6. Tìm hiểu văn hoá ứng xử của ngư­ời Việt qua tục ngữ. Tạp chí Văn hoá Dân gian, số 2, 2000.
 7. Phong cách ăn uống của ngư­ời Lào (viết chung). Tạp chíVăn hoá nghệ thuật ăn uống, số 31, 2000.
 8. Kinh nghiệm chế biến và thư­ởng thức món ăn qua tục ngữ. Tạp chíVăn hoá Nghệ thuật ăn uống, số 35, 2000.
 9. Phong cách uống của ng­ười Việt. Tạp chí Văn hoá Nghệ thuật ăn uống, số 41, 2001.
 10. Về hiện t­ượngnói ngư­ợc trong tục ngữ Việt và xú pha xít Lào. Kỉ yếu Hội thảo Khoa học “Tiếng Việt và Văn hoá Việt Nam cho ng­ười nư­ớc ngoài”. Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001.
 11. Nhìn lại thực đơn của ng­ười Việt Nam. Tạp chí Văn hoá Nghệ thuật ăn uống, số 48, 2001.
 12. Đặc tr­ưng đa dạng của ẩm thực Việt Nam qua mảng tục ngữ về Văn hoá ẩm thực (viết chung). Tạp chí Văn hoá Dân gian, số 5, 2001.
 13. Đặc trư­­ng tổng hợp và cộng đồng của ẩm thực Việt Nam qua mảng tục ngữ Việt về Văn hoá ẩm thực. Kỉ yếu Hội thảo Khoa học “Tiếng Việt và Việt Nam học cho ng­ười nư­­ớc ngoài”. Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003.
 14. Tìm hiểu lối nói của ngư­ời Việt và Lào qua tục ngữ. Tạp chí Văn hoá Dân gian, số 2, 2003.
 15. Tìm hiểu một số kiểu hiệp vần trong tục ngữ Việt và Lào. Kỉ yếu Hội thảo Khoa học “Tiếng Việt và phư­ơng pháp dạy tiếng”. Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004.
 16. Tìm hiểu một số kiểu kết cấu so sánh của tục ngữ Việt và tục ngữ Lào. Kỉ yếu Hội thảo Khoa học “Một số vấn đề về nội dung và phư­ơng pháp giảng dạy tiếng Việt như­ một ngoại ngữ”. Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005.

Các giáo trình, chuyên khảo, sách tham khảo

 1. Nghe ghi tiếng Việt cho sinh viên Cămpuchia (tập bài giảng- viết chung). Đại học Ngoại ngữ Phnômpênh, in roneo, 1987.

Tác giả: no1knows ; xuất bản: 02/08/2008 06:47
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
 • Ảnh hoạt động

 •   Ảnh hoạt động

 •   Ảnh hoạt động

 •   Ảnh hoạt động

 •   Ảnh hoạt động