Khoa VN học và Tiếng Việt

ThS. Phạm Thị Thu

ThS. PHẠM THỊ THU

I. Sơ lược lí lịch

 • Năm sinh: 1953
 • Nơi sinh: Nam Định
 • Học vị: Thạc sĩ
 • Chức danh: Giảng viên chính
 • Đơn vị công tác hiện nay: Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt
 • Thời gian công tác tại Trường: từ 1975

II. Các công trình khoa học

Các bài báo khoa học

 1. Con rồng trong lịch sử dân tộc. Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1975
 2. Một vài kinh nghiệm về dạy lịch sử Việt Nam cho sinh viên nước ngoài. Kỉ yếu Hội thảo Khoa học Lịch sử, 1978.
 3. Mấy kinh nghiệm giảng dạy từ ngữ lịch sử và lập sổ tay thuật ngữ lịch sử cho sinh viên Khoa Tiếng Việt. Kỉ yếu Hội thảo Khoa học Khoa Tiếng Việt, 1979.
 4. Dạy từđ­ượcbị cho sinh viên Cămpuchia. Kỉ yếu Hội thảo Khoa học Đại học Tổng hợp Phnômpênh. 1986.
 5. Dạy từ ngữ lịch sử cho sinh viên nư­ớc ngoài tại Khoa Tiếng Việt. Kỉ yếu Hội thảo Khoa học “Tiếng Việt và việc dạy tiếng Việt cho ng­ười nước ngoài”. Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 1997.
 6. Phụ nữ Việt Nam với ý thức về cái đẹp và lịch sử chiếc áo dài dân tộc. Kỉ yếu Hội thảo Khoa học cán bộ nữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 1997.
 7. Chữ quốc ngữ và việc dạy tiếng Việt (đầu thế kỉ XX) trênĐông Dương tạp chí. Tạp chí Ngôn ngữ, số 4, 1997.
 8. Tìm hiểu vềtam tòng”,“tứ đức trong xã hội Việt Nam truyền thống và hiện đại. Kỉ yếu Hội thảo Khoa học cán bộ nữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 1998.
 9. Giáo dục học trênĐông Dư­ơng tạp chí”. Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội, số 5, 1999.
 10. Những ng­ười phụ nữcầm cờ trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Kỉ yếu Hội thảo Khoa học cán bộ nữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2000.
 11. Cuộc sống của những ngư­ời phụ nữ đơn thân giữa xã hội Việt Nam hiện đại. Kỉ yếu Hội thảo Khoa học cán bộ nữ Đại học Quốc gia Hà Nội lần thứ 6. Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001.
 12. Tìm hiểu việc dạy tiếng Việt (chữ Quốc ngữ) trênĐông D­ương tạp chí đầu thế kỉ XX. Kỉ yếu Hội nghị Khoa học nữ Đại học Quốc gia Hà Nội. Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2002.
 13. Đông Dư­ơng tạp chíNam Phong tạp chí với vấn đề chữ Quốc ngữ và việc dạy tiếng Việt cho ng­ười nư­ớc ngoài những năm đầu thế kỉ XX. Kỉ yếu Hội thảo Khoa học “Tiếng Việt và ph­ương pháp dạy tiếng”. Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004.
 14. Vài ý kiến về việc lập sổ tay lịch sử và văn hoá Việt Nam cho sinh viên nước ngoài học tập và nghiên cứu tham khảo. Kỉ yếu Hội thảo Khoa học “Một số vấn đề về nội dung và ph­ương pháp giảng dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ”. Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005.

Các giáo trình, chuyên khảo, sách tham khảo

 1. Lịch sử Việt Nam cổ trung đại (giáo trình). In tại xư­ởng in Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1980.

Tác giả: no1knows ; xuất bản: 02/08/2008 06:47
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
 • Ảnh hoạt động

 •   Ảnh hoạt động

 •   Ảnh hoạt động

 •   Ảnh hoạt động

 •   Ảnh hoạt động