Giới thiệu

Thống kê

THỐNG KÊ

1. Đào tạo Các chương trình đào tạo:
 • đại học: 27 chương trình / 18 ngành
 • thạc sĩ: 29 chuyên ngành
 • tiến sĩ: 31 chuyên ngành
Các loại hình đào tạo:
 • chính quy: 18/18 ngành
 • không chính quy: 11/18 ngành
 • liên kết quốc tế: 06 ngành (đại học: 03; sau đại học: 03)
Số đơn vị đào tạo: 16 Số trung tâm nghiên cứu và phục vụ đào tạo: 13 2. Tổng số cán bộ, sinh viên của trường Tổng số cán bộ: 488 Đội ngũ giảng viên gồm:
 • tiến sĩ và TSKH: 133
 • thạc sĩ: 147
 • giáo sư: 05
 • phó giáo sư: 70
Ngoài số giảng viên cơ hữu trên còn có 156 giảng viên thỉnh giảng, trong đó:
 • GV trong nước: 152
 • GV nước ngoài: 02
Tổng số sinh viên: 13.959, trong đó:
 • sinh viên ĐH hệ chính quy: 5.472
 • sinh viên ĐH hệ không chính quy: 4.571
 • học viên cao học: 3.057
 • nghiên cứu sinh: 297
 • SV nước ngoài: 562, bao gồm: + sinh viên đại học: 26 + học viên cao học: 21 + nghiên cứu sinh: 8 + học tiếng Việt: 507
3. Khuôn viên * Địa chỉ: số 336 đường Nguyễn Trãi - quận Thanh Xuân - Hà Nội
 • số điện thoại liên hệ: 84 - 4 - 38583799
 • số fax: 84 - 4 - 38583821
 • e-mail: contact@ussh.edu.vn
 • website: www.ussh.edu.vn
* Tổng diện tích đất sử dụng:
 • cơ sở Thanh Xuân: 23.000 m2
 • cơ sở Hoà Lạc (đang xây dựng): 584.000 m2

TAGS:
Tác giả: admin ; xuất bản: 25/03/2010 09:50
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
 • Ảnh hoạt động

 •   Ảnh hoạt động

 •   Ảnh hoạt động

 •   Ảnh hoạt động

 •   Ảnh hoạt động