Giới thiệu chung

Thuyết trình: Tổng thống Obama và Chính sách đối ngoại của Mĩ

Giáo sư Klaus Larres sẽ thuyết trình về chủ đề “Tổng thống Obama và Chính sách đối ngoại của Mĩ trong kỉ nguyên mới” (có phiên dịch Anh-Việt, Việt-Anh) cho cán bộ và sinh viên của Trường.

Thời gian: 9h00, thứ Hai, 03/6/2013

Địa điểm: Phòng 506 nhà E

Phòng Đối ngoại và Hợp tác Đào tạo Quốc tế kính đề nghị BCN Khoa/Bộ môn, Giám đốc các Trung tâm trực thuộc thông báo cán bộ, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh có quan tâm đến tham dự.

Giáo sư Klaus Larres nguyên là giáo sư ngành Lịch sử và Quan hệ Quốc tế, Trường Đại học London (Anh) và Trường Đại học Bắc Carolina, Chapel Hills (Mĩ).

TAGS:
Tác giả: ; xuất bản: 28/05/2013 04:27
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động