Giới thiệu chung

Thuyết trình về sửa đổi hiến pháp

PGS.TS Jörg Menzel (ĐH Bonn - CHLB Đức) thuyết trình chủ đề "Quá trình sửa đổi hiến pháp ở Việt Nam: Kinh nghiệm quốc tế về quyền lực lập pháp" (The Constitutional Reform Process in Vietnam-International Experiences on Legislative Powers).

PGS.TS Jörg Menzel (ĐH Bonn - CHLB Đức) thuyết trình chủ đề "Quá trình sửa đổi hiến pháp ở Việt Nam: Kinh nghiệm quốc tế về quyền lực lập pháp" (The Constitutional Reform Process in Vietnam-International Experiences on Legislative Powers).

  • Thời gian: 9h30 - 12h00, ngày 26/02/2013
  • Địa điểm: Hội trường tầng 5 nhà H
Chương trình do Trường ĐHKHXH&NV và Viện Konrad Adenauer Stiftung Vietnam phối hợp tổ chức.

Tác giả: admin ; xuất bản: 22/02/2013 08:55
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động