Giới thiệu chung

Triển khai hợp tác với Học viện Điền Trì

Ngày 17/6, PGS.TS Trần Thị Minh Hoà (Phó Hiệu trưởng Trường ĐHKHXH&NV) tiếp Viện phó Học viện Điền Trì (Đại học Vân Nam, Trung Quốc).

Hai bên đã thảo luận về những nội dung hợp tác bước đầu trên cơ sở hiệp định khung vừa kí kết vào tháng 5/2013. Theo đó, Học viện Điền Trì sẽ gửi khoảng 60 sinh viên sang học về tiếng Việt và văn hoá Việt Nam mỗi năm tại Trường ĐHKHXH&NV.

Hai bên cũng thống nhất, tiếp sau hoạt động trao đổi sinh viên, nhiều hoạt động hợp tác đa dạng khác sẽ được triển khai như: trao đổi giảng viên, tổ chức hoạt động khoa học, trao đổi học thuật…

Đại diện lãnh đạo hai trường bày tỏ niềm tin về tiềm năng hợp tác toàn diện giữa hai đơn vị cũng như triển vọng đưa quan hệ hợp tác này lên một tầm cao.

TAGS:
Tác giả: ; xuất bản: 18/06/2013 04:03
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động