Thông báo

Trưng bày chuyên đề “Đối thoại với di sản ruộng bậc thang”

  • Cơ quan thực hiện (chủ trì): Bảo tàng Nhân học
  • Cơ quan phối hợp: Khoa Nhân học
  • Địa điểm trưng bày: sân trường nhà nối AB, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
  • Thời gian: từ ngày 20 - 28/4/2017

Trên cơ sở triết lý "Từ nghiên cứu tới trưng bày", dự án trưng bày chuyên đề "Đối thoại với di sản ruộng bậc thang" lấy cảm hứng từ công trình sách "Ruộng bậc thang ở Việt Nam - bảo tồn và phát triển bền vững" của TS. Nguyễn Trường Giang (Khoa Nhân học, Trường ĐHKLHXH&NV). Những tri thức khoa học cốt lõi trong công trình được tác giả rút tỉa, đúc rút từ nhiều chuyến điền dã đã gợi mở những ý tưởng hay cho những người thực hiện cuộc trưng bày này. Dự án trưng bày chuyên đề sẽ kể lại những câu chuyện kỳ thú về ruộng bậc thang, cho thấy rằng canh tác ruộng bậc thang không chỉ là phương thức mưu sinh mà còn là một khi di sản văn hoá đặc sắc của các dân tộc thiểu số vùng cao.

Poster của chương trình

TAGS:
Tác giả: ussh ; xuất bản: 19/04/2017 09:02
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động