Đào tạo sau Đại học

Văn bản cho học viên cao học

Nhóm biểu mẫu gồm có:

Chứng nhận bảo vệ luận văn

Chứng nhân học viên cao học

Dạng thức đề thi môn tiếng Anh

Mẫu bảng điểm cao học 

Mẫu xác nhận điểm (tín chỉ - môn chung)

Mẫu xác nhận điểm (tín chỉ)

Quy cách quyển luận văn

Thông tin tóm tắt luận văn

Nhóm mẫu 2 - HS xin bảo vệ 

Nhóm mẫu 3 - HS xin công nhận học vị

Tải về các biểu mẫu tại đây

 

Tác giả: i333 ; xuất bản: 25/09/2009 09:41
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động