Giới thiệu chung

Về mô hình kinh tế thị trường xã hội

GS.TS. Ralph Michael Wrobel (Đại học West Saxon, CHLB Đức) đã có buổi thuyết trình về chủ đề: “Mô hình kinh tế thị trường xã hội và vai trò của nhà nước – Kinh nghiệm quốc tế và áp dụng cho Việt Nam” tại Trường ĐHKHXH&NV vào ngày 07/3/2013.

GS.TS. Ralph Michael Wrobel (Đại học West Saxon, CHLB Đức) đã có buổi thuyết trình về chủ đề: “Mô hình kinh tế thị trường xã hội và vai trò của nhà nước – Kinh nghiệm quốc tế và áp dụng cho Việt Nam” tại Trường ĐHKHXH&NV vào ngày 07/3/2013. PGS.TS Phạm Quang Minh – Phó Hiệu trưởng Nhà trường cùng giảng viên, sinh viên Nhà trường đã tham gia trao đổi, thảo luận cùng GS.TS. Ralph Michael Wrobel. Trong phần thuyết trình GS.TS. Ralph Michael Wrobel đã giới thiệu tổng quan về các hệ thống kinh tế thị trường khác nhau ở các Châu Âu: Anh, Pháp, Đức… Trong đó GS nhấn mạnh đến mô hình kinh tế thị trường xã hội và phát triển kinh tế theo mô hình hình tế thị trường xã hội ở nước Đức. GS cũng đặc biệt chú trọng chia sẻ nhiều khía cạnh khác nhau về ba mô hình cơ bản của nền kinh tế thị trường là kinh tế thị trường xã hội, kinh tế thị trường tự do và Nhà nước phúc lợi. Các giảng viên và sinh viên Nhà trường đã có những trao đổi, thảo luận rất chi tiết với GS.TS. Ralph Michael Wrobel nhằm hiểu rõ hơn những mô hình kinh tế đang phát triển hiện nay ở các quốc gia trên thế giới nói chung và mô hình kinh tế ở Việt Nam nói riêng. GS.TS. Ralph Michael Wrobel khẳng định: sự phát triển của một quốc gia phụ thuộc vào những tinh hoa chính trị và hiền tài của đất nước. Sinh viên là những người đang học để phát triển đất nước, mỗi sinh viên hãy học tập tốt để tham gia vào quá trình xây dựng đổi mới đất nước, phát triển hội nhập thế giới.

Tác giả: nguyenhang ; xuất bản: 10/03/2013 08:33
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động