Tin hoạt động

[Video] Hội đồng khoa học và đào tạo, phiên họp lần thứ nhất

Ngày 25/6/2016, Trường ĐHKHXH&NV đã tổ chức phiên họp lần thứ nhất, hội đồng khoa học và đào tạo tại nhà khách ĐHQGHN Hòa Lạc. Hội đồng khoa học đào tạo Nhà trường có 37 thành viên, bao gồm Ban giám hiệu, các Trưởng khoa, Viện trưởng, Giám đốc một số trung tâm và 17 thành viên mời là các giáo sư đã từng công tác, hợp tác với hoạt động khoa học và đào tạo của Nhà trường. GS.TS Nguyễn Văn Khánh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách là Chủ tịch Hội đồng. Theo truyền thống hội đồng khoa học nhà trường họp 2 lần/năm, nhằm tư vấn, góp ý những chiến lược phát triển cho lãnh đạo Nhà trường.

TAGS:
Tác giả: Hoài An ; xuất bản: 28/06/2016 11:37
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động