Hoạt động NCKH

[Video] Hội thảo quốc tế: Các nguồn tài liệu lưu trữ về Việt Nam giai đoạn cận hiện đại - Giá trị và khả năng tiếp cận

Với mong muốn lập một diễn đàn để các nhà khoa học và quản lý về lưu trữ của các quốc gia có cơ hội thảo luận, chia sẻ về thông tin trong tài liệu lưu trữ hiện đang nằm trong lưu trữ của nhiều quốc gia, lãnh thổ, vừa qua, ngày 27/10/2016, khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN đã phối hợp với Đại học Aix-Marseille, Cộng hòa Pháp đã tổ chức hội thảo quốc tế với chủ đề "Nguồn tài liệu lưu trữ về Việt Nam giai đoạn cận - hiện đại: Giá trị và khả năng tiếp cận".

TAGS:
Tác giả: Hoài An ; xuất bản: 29/10/2016 07:49
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động