Giới thiệu chung

Xét duyệt nhiệm vụ khoa học năm 2014

Ngày 22/7/2013, Thường trực Hội đồng Khoa học – Đào tạo Trường ĐHKHXH&NV đã họp xét xét duyệt nhiệm vụ khoa học năm 2014. GS.TS Nguyễn Văn Khánh (Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng) chủ trì cuộc họp.

Sau khi thảo luận, Thường trực Hội đồng KH-ĐT đã có một số kết luận về những nhiệm vụ quan trọng trong hoạt động khoa học của Trường trong năm 2014:

Ngoài nhiệm vụ thường xuyên, Nhà trường chú trọng các nhiệm vụ lớn hướng tới việc thực hiện lộ trình xây dựng Trường ĐHKHXH&NV thành đại học nghiên cứu; xây dựng các nhóm nghiên cứu mạnh nhằm đề xuất và triển khai các chương trình khoa học lớn, đặc biệt là Chương trình nghiên cứu định vị và phát triển KHXH&NV Việt Nam, các đề tài thuộc chương trình khoa học trọng điểm cấp Nhà nước, đề tài độc lập cấp Nhà nước, đề tài theo Nghị định thư, các đề tài thuộc NAFOSTED, đề tài của các địa phương, đặc biệt là thành phố Hà Nội và đề tài nhóm A, B cấp ĐHQGHN.

Trường sẽ tập trung đẩy mạnh hoạt động của Hội đồng Tư vấn chính sách, kịp thời tổ chức nghiên cứu và tư vấn cho lãnh đạo Đảng và Nhà nước những vấn đề lớn có tính chiến lược trong đường lối, chính sách phát triển văn hoá, khoa học và giáo dục của đất nước.

Tập trung tổ chức tốt 5 đến 6 hội thảo khoa học lớn, tăng cường tích hợp nghiên cứu với đào tạo, triển khai tổ chức Hội nghị khoa học cho cán bộ trẻ và học viên sau đại học. Hệ thống đề tài cấp cơ sở sẽ triển khai theo hướng ưu tiên cho cán bộ trẻ đang thực hiện luận văn, luận án.

Thường trực HĐ KH-ĐT cũng có kết luận cụ thể về việc triển khai các Hội thảo khoa học và đề tài cấp cơ sở năm 2014. Theo đó, Nhà trường trực tiếp chỉ đạo tổ chức 6 Hội thảo/diễn đàn lớn về: Quan hệ Việt – Pháp sau sự kiện Điện Biên Phủ; Văn học di dân Việt Nam từ năm 1975 đến nay; Đánh giá thực trạng nguồn nhân lực KHXH&NV Việt Nam; phối hợp với Viện Phim Việt Nam và một số trường đại học khu vực tổ chức Hội thảo “Điện ảnh châu Á đương đại từ góc nhìn lí thuyết tác giả”; phối hợp với Trường ĐHKHXH&NV Tp. HCM tổ chức Hội thảo về Biển Đông; tổ chức Diễn đàn Hiệu trưởng các trường đại học lưu vực sông Hồng về chủ đề ứng phó với biến đổi khí hậu và nguồn nước.

Thường trực Hội đồng KH-ĐT cũng thông qua 25 đề tài cấp cơ sở do các cá nhân và đơn vị đề xuất.

TAGS:
Tác giả: Thanh Hà ; xuất bản: 29/07/2013 01:52
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động

  •   Ảnh hoạt động