CN Nguyễn Huy Nhâm

I. Thông tin chung

  • Năm sinh: 1992.
  • Email: ls.cotrungdai@gmail.com
  • Đơn vị công tác: Bảo tàng Nhân học.
  • Học vị: Cử nhân.                              Năm nhận: 2014.
  • Quá trình đào tạo:

          2010-2014:  Đại học, Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội.

          2016-2018: Thạc sĩ chuyên ngành Khảo cổ học và quản lý tài nguyên văn hóa, Đại học Kanazawa-Nhật Bản (Ishikawa prefecture).

  • Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh.
  • Hướng nghiên cứu chính: Khảo cổ học.

II. Công trình khoa học

Bài báo

  1. “Khai quật di chỉ khảo cổ học Cát Đồn (Hải Phòng) năm 2013”, Những phát hiện mới về Khảo cổ học năm 2014.Cùng đơn vị

Chu Lâm Anh

Chu Lâm Anh

Bảo tàng Nhân học
CN Nguyễn Huy Nhâm

CN Nguyễn Huy Nhâm

Bảo tàng Nhân học
GS.TS Lâm Thị Mỹ Dung

GS.TS Lâm Thị Mỹ Dung

Bảo tàng Nhân học
ThS. Đoàn Văn Luân

ThS. Đoàn Văn Luân

Bảo tàng Nhân học
ThS. Phan Thị Ngọc

ThS. Phan Thị Ngọc

Bảo tàng Nhân học
TS. Bùi Hữu Tiến

TS. Bùi Hữu Tiến

Bảo tàng Nhân học