TS. Bùi Duy Dương

I. Thông tin chung  

 • Năm sinh: 1983.
 • Email: buiduyduongvsl@gmail.com
 • Đơn vị công tác: Khoa Việt Nam học và tiếng Việt
 • Học vị: Tiến sĩ.                                   Năm nhận: 2013.
 • Quá trình đào tạo:

2005: Cử nhân Ngôn ngữ học, Khoa Ngôn ngữ học, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN.

2012: Tiến sĩ Lí luận ngôn ngữ học, Khoa Ngôn ngữ học, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN.

2013: Nghiên cứu sau tiến sĩ, Nhân học ngôn ngữ, Trường Đại học Toronto, Canada.

 • Trình độ ngoại ngữ: tiếng Anh, tiếng Trung.
 • Hướng nghiên cứu chính: 

Nghiên cứu ngôn ngữ tiếng Việt : từ vựng tiếng Việt, lịch sử từ vựng tiếng Việt, lịch sử ngữ pháp tiếng Việt, tiếng Việt cổ.

Nghiên cứu về giảng dạy Việt Nam học cho người nước ngoài, phương pháp giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài.

II. Công trình khoa học

Bài báo

 1. “Thành ngữ gốc Hán trong Quốc âm thi tập (Nguyễn Trãi)”, Tạp chí Ngôn ngữ, số 16/2002.
 2. “Thành ngữ gốc Hán trong ba kiệt tác thơ Nôm”, Tạp chí Hán Nôm, số 5/2009.
 3. “Thành ngữ gốc Hán trong Thiên Nam ngữ lục”, Tạp chí Ngôn ngữ, số 11/2010.
 4. “Từ láy trong Thiên Nam ngữ lục”, Tạp chí Từ điển và Bách khoa thư, số 5/2011.
 5. “Tìm hiểu hư từ gốc Hán trong Thiên Nam ngữ lục”, Tạp chí Ngôn ngữ, số 11/2012.
 6. “Giảng dạy Việt Nam học tại các trường quốc tế (IB) (bậc phổ thông)”, Tạp chí Dạy và học, 5/2015.
 7. “Lượng từ trong Thiên Nam ngữ lục”, Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, số 1/2016.
 8. “Tiếp cận phương pháp giảng dạy theo Khung năng lực tiếng Việt cho người nước ngoài của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội thảo quốc tế tại Đài Loan Đài Loan học và Việt Nam học, 11/2016.

III. Đề tài KH&CN các cấp

 1. Khảo sát hư từ trong Thiên Nam ngữ lục (chủ nhiệm), Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN, 2011-2012.
 2. Biên soạn đề cương giảng dạy Việt Nam học tại các trường quốc tế (tham gia), Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, 2014-2015.
 3. Nghiên cứu tiếng Việt cổ thế kỷ XV (tham gia), Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (Nafosted), 2013-nay.
 4. Các đơn vị từ vựng tiếng Việt thế kỷ XV (qua các văn bản chữ Nôm) (chủ nhiệm), Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN, 2017-2018.

IV. Giải thư­ởng, học bổng

 1. Giải Nhất Nghiên cứu Khoa học sinh viên năm học 2003–2004.
 2. Học bổng Sasakawa cho Nghiên cứu sinh năm học 2009-2010.Cùng đơn vị

PGS.TS Nguyễn Thiện Nam

PGS.TS Nguyễn Thiện Nam

Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt
PGS.TS Nguyễn Văn Phúc

PGS.TS Nguyễn Văn Phúc

Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt
ThS. Đào Văn Hùng

ThS. Đào Văn Hùng

Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt
ThS. Lê Nguyễn Lê

ThS. Lê Nguyễn Lê

Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt
ThS. Nguyễn Thị Huyền Vân

ThS. Nguyễn Thị Huyền Vân

Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt
ThS. Nguyễn Thị Thu Trang

ThS. Nguyễn Thị Thu Trang

Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt
ThS. Phạm Thuỳ Chi

ThS. Phạm Thuỳ Chi

Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt
ThS. Trần Thị Thư

ThS. Trần Thị Thư

Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt
ThS. Vũ Lan Hương

ThS. Vũ Lan Hương

Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt
ThS. Vũ Thị Xuyến

ThS. Vũ Thị Xuyến

Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt
TS. Bùi Duy Dương

TS. Bùi Duy Dương

Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt
TS. Đặng Hoài Giang

TS. Đặng Hoài Giang

Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt
TS. Đặng Thị Vân Chi

TS. Đặng Thị Vân Chi

Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt
TS. Lê Thị Thanh Tâm

TS. Lê Thị Thanh Tâm

Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt
TS. Nguyễn Minh Chính

TS. Nguyễn Minh Chính

Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt