TS. Đinh Tiến Hiếu

I. Thông tin chung  

 • Năm sinh: 1978.
 • Email: hieudt1978@gmail.com
 • Đơn vị công tác: Khoa Lịch sử.
 • Học vị: Tiến sĩ                                 Năm nhận: 2014.
 • Quá trình đào tạo

1997 - 2001: học đại học tại Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN.

2003 - 2006:  học Thạc sĩ tại Khoa Lịch sử, Trường Đại học Đà Lạt.

2010 - 2014, học Tiến sĩ tại trường Đại học Sư phạm Hồ Nam, Trung Quốc.

 • Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Trung
 • Hướng nghiên cứu chính: Quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc thời cận hiện đại; Thương mại Việt - Trung thế kỷ XVII, XVIII và đầu thế kỷ XIX; Một số vấn đề về biển Đông và chủ quyền biển đảo của Việt Nam.

II. Công trình khoa học

Sách

 1. Một số chuyên đề lịch sử thế giới tập III (viết chung), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015.
 2. Việt Nam trong Lịch sử Thế giới (viết chung), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016.
 3. Việt Nam trong thế giới đang đổi thay (viết chung), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017.

Bài báo

 1. “Chiến lược của Trung Quốc trong việc từng bước thôn tính biển Đông”, Tạp chí nghiên  cứu Đông Bắc Á, số 3, 2015, tr. 3.
 2. “China’s strategy to gradually seize the east sea”, Journal of Northeast Asian Studies, No 1, 2015, p.8.
 3. “Đài Loan trong chiến lược an ninh biển của Trung Quốc”, Tạp chí nghiên cứu Đông Bắc Á, số 1, 2016, tr. 9.
 4. “Sự lớn mạnh của hải quân Trung Quốc và những hệ lụy đối với an ninh khu vực biển Đông”, Tạp chí nghiên cứu Đông Bắc Á, số 3, 2016, tr. 4.
 5. “Quan hệ bang giao giữa Đại Việt với Trung Hoa dưới triều đại Tây Sơn (1789-1802)”, Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 10, 2016, tr. 42.
 6. “Đổi mới, mở cửa Việt Nam và Trung Quốc - một cái nhìn so sánh dưới góc độ kinh tế”, Tạp chí nghiên cứu Đông Bắc Á, số 5, 2017, tr. 14.
 7. 抗法战争胜利后的中越关系, 《改革与开放》第357期,2012年,第120页。(”Quan hệ Trung - Việt sau cuộc kháng chiến chống Pháp thắng lợi”, Tạp chí Cải cách và mở cửa , số 357, 2012, tr.120).
 8. 越南华侨对抗法、抗美的贡献,《华人时刊》,第7期,2013年,第1页。(”Sự cống hiến của Hoa kiều Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ”,Tạp chí Thời báo người Hoa, số 7, 2013, tr.1).
 9. 中国对美国在越南进行特种战争的反应,《华人时刊》,第8期,2013年,第1页。(”Sự phản ứng của Trung Quốc đối với Mỹ tiến hành chiến tranh đặc biệt ở Việt Nam”, Tạp chí Thời báo người Hoa, số 8, năm 2013, tr.1).

III. Đề tài KH&CN các cấp

 1. Nguyên nhân dẫn đến sự phát triển của kinh tế Nhật Bản dưới thời Mạc phủ Tokugawa (chủ trì), Đề tài cấp Trường.
 2. Những cải cách về giáo dục của Nhật Bản thời Minh Trị (chủ trì), Đề tài cấp Trường.
 3. Vai trò của Phật giáo đối với cư dân Lâm Đồng hiện nay (chủ trì), Đề tài cấp Trường.
 4. Lịch sử Tư tưởng Trung Quốc cuối thời nhà Thanh , Đề tài cấp Trường.
 5. Lịch sử Việt Nam (tham gia), tập 12, Đề tài cấp Nhà nước.

IV. Giải thư­ởng, học bổng

 1. Giải thưởng dành cho Lưu học sinh xuất sắc nhất năm học năm học 2013 - 2014 của tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc.
 2. Học bổng của Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, đi học Nghiên cứu sinh nước ngoài theo đề 322.