TS. Mai Thị Thơm

I. Thông tin chung

 • Năm sinh: 1972.
 • Email: maithomnl@gmail.com
 • Đơn vị công tác: Bộ môn Tôn giáo.
 • Học vị: Tiến sĩ.                                 Năm nhận: 2016.
 • Quá trình đào tạo:
 • Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Trung.
 • Hướng nghiên cứu chính: Phật học.

II. Công trình khoa học

Sách

 1. Hoa nghiêm - suối nguồn văn hóa Phật giáo thời Trần, Nxb Phương Đông, TP Hồ Chí Minh, 2009

Bài báo

 1. “Chuông thời Lý - Trần”, Tạp chí Xưa Nay, 5/2009, tr 32-34.
 2. “Thêm một số tư liệu về Phạm Nguyễn Du”, Tạp chí Xưa Nay, 5/2009, tr 22-24.
 3. “Chính sách an dân thời Trần”, Tạp chí Xưa Nay, 6/2009, tr 3-8.
 4. “Nghĩ về quan niệm dĩ hòa vi quý”, Tạp chí Xưa Nay, 7/2009, tr 26-32.
 5. “Nét đẹp trong lễ hội Phật giáo thời Lý - Trần”, Tạp chí Xưa Nay, 10/2009, tr 24-28.
 6. “Nét đẹp trong lễ hội Phật giáo thời Lý - Trần”, Tạp chí Xưa Nay, 11/2009, tr 26-28.
 7. “Một tiếng hú dài lạnh đất trời”, Tạp chí Xưa Nay, 1/2013, tr 48-52.
 8. “Tinh thần gia phong của Phật giáo Trúc Lâm thời Trần”, Tạp chí Nghiên cứu Phật học, Số 5-2014, tr 10-14.
 9. “Vài nét về dấu ấn của kinh Pháp Hoa trong văn bia Lý - Trần”, Tạp chí Hán Nôm, Số 3-2015, tr 36-45.

III. Đề tài KH&CN các cấp

 1. Đại cương về thiền phái Trúc Lâm Việt Nam.Cùng đơn vị

PGS.TS Đỗ Thị Hoà Hới

PGS.TS Đỗ Thị Hoà Hới

Bộ môn Tôn giáo học
PGS.TS Trần Thị Kim Oanh

PGS.TS Trần Thị Kim Oanh

Bộ môn Tôn giáo học
ThS. Đỗ Thị Minh Thảo

ThS. Đỗ Thị Minh Thảo

Bộ môn Tôn giáo học
TS. Mai Thị Thơm

TS. Mai Thị Thơm

Bộ môn Tôn giáo học
TS. Nguyễn Hữu Thụ

TS. Nguyễn Hữu Thụ

Bộ môn Tôn giáo học
TS. Nguyễn Thị Tố Uyên

TS. Nguyễn Thị Tố Uyên

Bộ môn Tôn giáo học
TS. Vũ Văn Chung

TS. Vũ Văn Chung

Bộ môn Tôn giáo học