TS. Nguyễn Việt Hương

I. Thông tin chung  

 • Đơn vị công tác: Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt.
 • Học vị: Tiến sĩ                        Năm nhận: 2011.
 • Quá trình đào tạo:

1980: Đại học Ngữ văn, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.

2001: Tiến sĩ Văn học, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN.

 • Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh (đại học), tiếng Nhật.
 • Hướng nghiên cứu chính: Văn học Việt Nam (Văn học dân gian), Tiếng Việt, Văn hóa Việt Nam.

II. Công trình khoa học

Sách

 1. Giáo trình Tiếng Việt (Phần Văn hoá VN) (viết chung), Khoa Tiếng Việt, 1992.
 2. Thực hành tiếng Việt, Nxb Giáo dục, 1996.
 3. Thực hành tiếng Việt, tập I, Nxb ĐHQGHNHN, 2004.
 4. Văn hóa ẩm thực và trang phục truyền thống của người Việt, Nxb ĐHQGHN, 2006.
 5. Tiếng Việt cơ sở I, Nxb ĐHQGHN, 2010.
 6. Tiếng Việt cơ sở II, Nxb ĐHQGHN, 2010.
 7. Tiếng Việt Nâng cao I,  Nxb ĐHQGHN, 2010.
 8. Tiếng Việt Nâng cao II, Nxb ĐHQGHN, 2011.

Bài báo

 1. “Thời gian và không gian trong thơ ca dân gian”, Tạp chí Khoa học, Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1982.
 2. “Tìm hiểu ảnh hưởng của văn học viết đến lời ca Quan họ”, Kỉ yếu khoa học, Khoa Tiếng Việt, 1985.
 3. “Về từ ĂN trong tiếng Việt”, Hội nghị khoa học, Khoa Tiếng Việt, 1986.
 4. “Phong cách ăn uống của ng­ời Việt”, Tạp chí Khoa học, Đại học Tổng hợp HN, số 2, 1987.
 5. “Tục ngữ, thành ngữ Việt Nam và khả năng ứng dụng chúng trong việc giảng dạy tiếng Việt cho ng­ời nước ngoài”, Tạp chí Khoa học, ĐHQGHN, số 4 (Báo cáo tham gia Hội thảo Quốc tế về Tiêng Việt và việc dạy tiếng Việt cho người nước ngoài), 1995.
 6. “Tìm hiểu đôi nét về văn hoá ẩm thực của ng­ười Việt qua tục ngữ”, Tạp chí Khoa học, ĐHQGHN, KHXH&NV, số 5, 1999.
 7. “Tình hình s­ưu tầm, biên soạn và nghiên cứu tục ngữ Việt Nam từ 1975 đến nay”, Tạp chí Văn hoá dân gian, số 1, 1999.
 8. “Tìm hiểu sự phản ánh các cặp chủ đề mang ý nghĩa đối lập trong tục ngữ”, Tạp chí Văn học, số 9, 2000.
 9. “G.L.Permjakov với tục ngôn học”, Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, số 7, 2000.
 10. “Tìm hiểu quan niệm nhân sinh của ngư­ời x­a qua một số cặp chủ đề đối lập trong tục ngữ Việt Nam”, Tiếng Việt và Văn hoá Việt Nam cho người nước ngoài, Kỉ yếu hội thảo khoa học, Nxb ĐHQGHN, Hà Nội, 2001.
 11. “Vài ý kiến về vấn đề thể loại tục ngữ”, Tạp chí Khoa học, ĐHQGHN, số 4, 2002.
 12. “Cơ sở phân loại tục ngữ Việt Nam Tiếng Việt và Văn hoá học cho người nước ngoài”, Kỉ yếu hội thảo khoa học, Hà Nội, Nxb ĐHQGHN Hà Nội, 2003.
 13. “Một số vấn đề về việc biên soạn bài đọc tiếng Việt cho sinh viên nư­ớc ngoài”, Tiếng Việt và ph­ương pháp dạy tiếng, Kỉ yếu hội thảo khoa học, Nxb ĐHQGHN, 2004.
 14. “Dạy tiếng Việt qua Game, Một số vấn đề về nội dung và phương pháp giảng dạy tiếng Việt nh­ư một ngoại ngữ”, Kỉ yếu hội thảo khoa học, Nxb ĐHQGHN, 2005.
 15. “Quy trình dạy bài đọc hiểu tiếng Việt”, Nghiên cứu và giảng dạy VN học cho người ngoài, Kỉ yếu hội thảo khoa học, Nxb ĐHQGHN, 2007.
 16. “Về việc dạy nghe tiếng Việt, Giảng dạy tiếng Việt nh­ư một ngoại ngữ”, Kỉ yếu hội thảo khoa học, Nxb ĐHQGHN, 2008.
 17. “Suy nghĩ về Đào tạo tín chỉ ở Việt Nam từ kinh nghiệm thực tiến giảng dạy ở nước ngoài”, Hội thảo khoa học về Đào tạo tín chỉ, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN, 2008.
 18. “Phát triển ch­ương trình trên lĩnh vực dạy tiếng Việt như­ một ngoại ngữ”, Hội thảo quốc tế về Việt Nam học lần thứ 3, 2008.
 19. “Dạy kỹ năng nghe tiếng Việt”, Hội thảo khoa học, Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt, 2009.
 20. “Bản chất văn hóa của tục ngữ Việt”, Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á- Hankuk University of Foreign Studies, Seoul, Korea, 2011.
 21. “Nghịch lý trong tục ngữ người Việt”, Kỉ yếu hội thảo khoa học, Khoa VNH &Tiếng Việt, ĐHQGHN, 2012.
 22. “Ngôn ngữ của một dân ca”, Kỉ yếu hội thảo "Nghiên cứu và Đào tạo Việt Nam học và tiếng Việt", Khoa VNH &Tiếng Việt, ĐHQGHN, 2013.
 23. “Dạy Văn hóa ẩm thực ở khoa Việt Nam học và Tiếng Việt”, Hội thảo QT về  Việt Nam học và tiếng Việt, Khoa VNH &Tiếng Việt, 2014.
 24. “Dạy Văn học dân gian ở khoa Việt Nam học và Tiếng Việt”, Hội thảo về Việt Nam học và tiếng Việt, Khoa VNH &Tiếng Việt, 2015.
 25. “Dạy Văn học dân gian  theo định hướng Việt Nam học”, Hội thảo QT về  Việt Nam học và tiếng Việt, Khoa VNH &Tiếng Việt, 2016.
 26. “Tính thực tiễn của người Việt qua tục ngữ, Nghiên cứu và Đào tạo Việt Nam học và tiếng Việt”, Khoa VNH &Tiếng Việt, ĐHQGHN, 2017.
 27. “Dạy tiếng Việt qua tục ngữ”, Kỉ yếu HTQT về  Việt Nam học và Tiếng Việt, Bình Châu, 2017.

III. Đề tài KH&CN các cấp

 1. Phân loại tục ngữ người Việt, T2002-18, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN, 2002.
 2. Tục ngữ Việt Nam - Bản chất thể loại qua hệ thống phân loại, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN.
 3. Dạy kỹ năng đọc hiểu tiếng Việt, QX2004-09, ĐHQGHN, 2004-2006.
 4. Giáo trình Tiếng Việt thực hành, Tập III, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN, 2005-2009.Cùng đơn vị

PGS.TS Nguyễn Thiện Nam

PGS.TS Nguyễn Thiện Nam

Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt
PGS.TS Nguyễn Văn Phúc

PGS.TS Nguyễn Văn Phúc

Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt
ThS. Đào Văn Hùng

ThS. Đào Văn Hùng

Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt
ThS. Lê Nguyễn Lê

ThS. Lê Nguyễn Lê

Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt
ThS. Nguyễn Thị Huyền Vân

ThS. Nguyễn Thị Huyền Vân

Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt
ThS. Nguyễn Thị Thu Trang

ThS. Nguyễn Thị Thu Trang

Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt
ThS. Phạm Thuỳ Chi

ThS. Phạm Thuỳ Chi

Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt
ThS. Trần Thị Thư

ThS. Trần Thị Thư

Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt
ThS. Vũ Lan Hương

ThS. Vũ Lan Hương

Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt
ThS. Vũ Thị Xuyến

ThS. Vũ Thị Xuyến

Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt
TS. Bùi Duy Dương

TS. Bùi Duy Dương

Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt
TS. Đặng Hoài Giang

TS. Đặng Hoài Giang

Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt
TS. Đặng Thị Vân Chi

TS. Đặng Thị Vân Chi

Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt
TS. Lê Thị Thanh Tâm

TS. Lê Thị Thanh Tâm

Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt
TS. Nguyễn Minh Chính

TS. Nguyễn Minh Chính

Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt