ThS. Bùi Trang Hương

I. Thông tin chung  

 • Năm sinh: 1981.
 • Email: buitranghuong@gmail.com
 • Đơn vị công tác: Khoa Khoa học quản lý.
 • Học vị: Thạc sỹ.                              Năm nhận: 2005.
 • Quá trình đào tạo:

      1999-2003: Cử nhân Luật, Khoa Luật - ĐHQGHN.

      2004-2005: Thạc sỹ Luật,  Đại học Libre de Bruxelles (Vương quốc Bỉ)

      2007-2009: Thạc sỹ Quản lý các tổ chức, Đại học Toulouse Jean-Jaurès (Cộng hòa Pháp).

      2009-2017: Nghiên cứu sinh, Đại học Toulouse Jean-Jaurès (Cộng hòa Pháp).

 • Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Pháp.
 • Hướng nghiên cứu chính: Giáo dục đại học, quản lý tổ chức, pháp luật lao động - việc làm.

II. Công trình khoa học

 1. « L’internationalisation des universités vietnamiennes: quel pilote à la barre? », Hội thảo quốc tế lần thứ XX của các nhà xã hội học nói tiếng Pháp “Xã hội chuyển đổi, xã hội học biến đổi”, Québec, Montréal, Canada, https://sites.grenadine.co/sites/aislf/en/2016/items/944, 04-08/7/2016.
 2. « Les universités vietnamiennes à l’heure de la mondialisation », Hội thảo TAPAS-CERTOP, Toulouse, France, 1/2012, tr1-13.
 3. « Quốc tế hoá giáo dục đại học và con đường của giáo dục đại học Việt Nam », Kỷ yếu hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ IV “Việt Nam trên đường hội nhập và phát triển bền vững”, 26-28/11/2012, Nxb Khoa học xã hội, 2013. 
 4. « Những thuận lợi và khó khăn của giảng viên trẻ ngành Khoa học quản lý », Kỷ yếu hội thảo “Nghiên cứu, đào tạo và phát triển ngành Khoa học quản lý ở Việt Nam trong quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế”, 11/2012, tr.102-111.
 5. Tác động của xu thế quốc tế hóa giáo dục đại học đối với hoạt động quản lý nguồn nhân lực của các trường đại học Việt Nam”, Tạp chí Dạy và học ngày nay, số 6/2014, tr.9-12.Cùng đơn vị

PGS.TS Đào Thanh Trường

PGS.TS Đào Thanh Trường

Khoa Khoa học Quản lý
PGS.TS Phạm Ngọc Thanh

PGS.TS Phạm Ngọc Thanh

Khoa Khoa học Quản lý
PGS.TS Trần Văn Hải

PGS.TS Trần Văn Hải

Khoa Khoa học Quản lý
ThS. Bùi Trang Hương

ThS. Bùi Trang Hương

Khoa Khoa học Quản lý
ThS. Hoàng Thị Hải Yến

ThS. Hoàng Thị Hải Yến

Khoa Khoa học Quản lý
ThS. Tạ Thị Bích Ngọc

ThS. Tạ Thị Bích Ngọc

Khoa Khoa học Quản lý
ThS. Vũ Thị Cẩm Thanh

ThS. Vũ Thị Cẩm Thanh

Khoa Khoa học Quản lý
TS. Nguyễn Anh Thư

TS. Nguyễn Anh Thư

Khoa Khoa học Quản lý
TS. Nguyễn Thị Kim Chi

TS. Nguyễn Thị Kim Chi

Khoa Khoa học Quản lý