ThS. Đặng Trần Long

I. Thông tin chung 

  • Năm sinh: 1988.
  • Email: tranlong.hus@gmail.com
  • Đơn vị công tác: Khoa Thông tin Thư viện.
  • Học vị: Thạc sĩ.                Năm nhận: 2013.
  • Quá trình đào tạo:

Cử nhân Toán tin ứng dụng, Trường ĐHKHTN.

Thạc sĩ Công nghệ thông tin, Học viện Bưu Chính Viễn Thông.

  • Trình độ ngoại ngữ: B1
  • Hướng nghiên cứu chính: Mạng xã hội, xử lý thông tin.

II. Công trình khoa học

III. Đề tài KH&CN các cấp

IV. Giải thư­ởng, học bổngCùng đơn vị

PGS.TS Trần Thị Quý

PGS.TS Trần Thị Quý

Khoa Thông tin – Thư viện
ThS. Đặng Trần Long

ThS. Đặng Trần Long

Khoa Thông tin – Thư viện
ThS. Đồng Đức Hùng

ThS. Đồng Đức Hùng

Khoa Thông tin – Thư viện
ThS. Nguyễn Thị Kim Lân

ThS. Nguyễn Thị Kim Lân

Khoa Thông tin – Thư viện
ThS. Trần Đức Hòa

ThS. Trần Đức Hòa

Khoa Thông tin – Thư viện
ThS. Trần Thị Thanh Vân

ThS. Trần Thị Thanh Vân

Khoa Thông tin – Thư viện
ThS. Trịnh Khánh Vân

ThS. Trịnh Khánh Vân

Khoa Thông tin – Thư viện
ThS. Vũ Thị Hồng Vân

ThS. Vũ Thị Hồng Vân

Khoa Thông tin – Thư viện
TS. Bùi Thanh Thủy

TS. Bùi Thanh Thủy

Khoa Thông tin – Thư viện
TS. Đỗ Văn Hùng

TS. Đỗ Văn Hùng

Khoa Thông tin – Thư viện
TS. Nguyễn Huy Chương

TS. Nguyễn Huy Chương

Khoa Thông tin – Thư viện
TS. Nguyễn Thị Kim Dung

TS. Nguyễn Thị Kim Dung

Khoa Thông tin – Thư viện