ThS. Đoàn Văn Luân

I. Thông tin chung

 • Năm sinh: 1988.
 • Email: doanluandhvh@gmail.com
 • Đơn vị công tác: Bảo tàng Nhân học.
 • Học vị: Thạc sỹ.                              Năm nhận: 2014.
 • Quá trình đào tạo:

          2007 - 2011: Đại học, Khoa Bảo tàng, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

          2014:  Thạc sỹ chuyên ngành Văn hóa học, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội.

          2017-2019: Thạc sỹ chuyên ngành Quản lý tài nguyên văn hóa, Đại học Kanazawa, Nhật Bản.

 • Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B.
 • Hướng nghiên cứu chính: Quản lý và bảo tồn di sản văn hóa.

II. Công trình khoa học

Bài báo

 1. “Đề tài trang trí trên kiến trúc đình làng Giẽ Thượng”, Những phát hiện mới về Khảo cổ học, 2014, tr. 582.
 2. “Những di tích thờ thần Quảng Bác Uyên Dung Đại Vương”, Những phát hiện mới về Khảo cổ học, 2014, tr. 303.
 3. “Nội dung sắc phong trong di tích Đình làng Giẽ Thượng”, Những phát hiện mới về Khảo cổ học, 2014.
 4. “Đôi nghê đá thời Hậu Lê (đình Đào Thục,Thụy Lâm, Đông Anh, Hà Nội)” (viết chung với Lưu Ngọc Thành), Những phát hiện mới về Khảo cổ học, 2013, tr.554.
 5. “Công tác trưng bày tuyên truyền về Biển đảo Việt Nam của Bảo tàng Nhân học” (viết chung với Phan Thị Ngọc), Hội thảo “Khảo cổ học Việt Nam - tiềm năng và triển vọng”, 2015.

III. Giải thư­ởng, học bổng

 1. Học bổng dự án (2017 - 2019) theo học Thạc sỹ chương trình Quản lý tài nguyên văn hóa do Đại học Kanazawa, Nhật Bản tài trợ.Cùng đơn vị

Chu Lâm Anh

Chu Lâm Anh

Bảo tàng Nhân học
CN Nguyễn Huy Nhâm

CN Nguyễn Huy Nhâm

Bảo tàng Nhân học
GS.TS Lâm Thị Mỹ Dung

GS.TS Lâm Thị Mỹ Dung

Bảo tàng Nhân học
ThS. Đoàn Văn Luân

ThS. Đoàn Văn Luân

Bảo tàng Nhân học
ThS. Phan Thị Ngọc

ThS. Phan Thị Ngọc

Bảo tàng Nhân học
TS. Bùi Hữu Tiến

TS. Bùi Hữu Tiến

Bảo tàng Nhân học