ThS. Nguyễn Cao Cường

I. Thông tin chung

 • Năm sinh: 1978.
 • Email: nguyencuong@ussh.edu.vn
 • Đơn vị công tác: Trung tâm Nghiệp vụ Báo chí truyền thông
 • Học vị: Thạc sĩ.                    Năm nhận: 2010.
 • Quá trình đào tạo:

1997-2001: Cử nhân Báo chí, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN.

2008-2010: Thạc sĩ Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

 • Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh B1.
 • Hướng nghiên cứu chính: Báo chí dữ liệu, Báo chí di động, Quản trị truyền thông.

II. Đề tài KH&CN các cấp

 1. Văn hóa truyền thông đại chúng ở Việt Nam trong điều kiện kinh tế thị trường và toàn cầu hóa, KX.03.18/11-15. 1/2014 đến 12/2015.
 2. Những phẩm chất và kỹ năng của người dẫn chương trình truyền hình, Luận văn ngành Báo chí học, năm 2010.
 3. New Media- miền trung gian giữa con người với xã hội, tham luận tại Hội thảo “Truyền thông mới: cơ hội và thách thức”, do Đại sứ quán Đức tổ chức, 2013.
 4. Phát huy tích cực, kiềm chế tiêu cực của văn hóa mạng đối với xã hội Việt Nam trong thời gian tới, Đề tài khoa học cấp Bộ năm 2015-2016, mã số B15-17, 2015-2016.Cùng đơn vị

ThS. Hoàng Thị Thu Hà

ThS. Hoàng Thị Thu Hà

Khoa Báo chí và Truyền thông
PGS.TS Đặng Thị Thu Hương

PGS.TS Đặng Thị Thu Hương

Viện đào tạo Báo chí và Truyền thông
PGS.TS Dương Xuân Sơn

PGS.TS Dương Xuân Sơn

Viện đào tạo Báo chí và Truyền thông
PGS.TS Nguyễn Thị Thanh Huyền

PGS.TS Nguyễn Thị Thanh Huyền

Viện đào tạo Báo chí và Truyền thông
PGS.TS Vũ Quang Hào

PGS.TS Vũ Quang Hào

Viện đào tạo Báo chí và Truyền thông
ThS. Nguyễn Cao Cường

ThS. Nguyễn Cao Cường

Viện đào tạo Báo chí và Truyền thông
ThS. Nguyễn Đình Hậu

ThS. Nguyễn Đình Hậu

Viện đào tạo Báo chí và Truyền thông
ThS. Phan Văn Kiền

ThS. Phan Văn Kiền

Viện đào tạo Báo chí và Truyền thông
ThS. Vũ Trà My

ThS. Vũ Trà My

Viện đào tạo Báo chí và Truyền thông
TS. Bùi Chí Trung

TS. Bùi Chí Trung

Viện đào tạo Báo chí và Truyền thông
TS. Đỗ Anh Đức

TS. Đỗ Anh Đức

Viện đào tạo Báo chí và Truyền thông
TS. Nguyễn Sơn Minh

TS. Nguyễn Sơn Minh

Viện đào tạo Báo chí và Truyền thông