ThS. Nguyễn Thị Kim Lân

I. Thông tin chung 

 • Năm sinh: 1987.
 • Email: lanntk@vnu.edu.vn
 • Đơn vị công tác: Bộ môn Thông Tin Tư Liệu, Khoa Thông Tin Thư Viện
 • Học vị: Thạc sĩ. Năm nhận: 2013.
 • Quá trình đào tạo:

2005-2009: Khoa Thông Tin Thư Viện, Trường ĐHKHXH&NV.

2011-2013: Oslo University Akersus of Applied Science, Tallinn University, Parma University.

 • Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh C1.
 • Hướng nghiên cứu chính: Thư viện số, quản trị tri thức.

II. Công trình khoa học

Bài báo

 1. Nghiên cứu 4 nguyên tắc cơ bản 4Rs trong việc “mở” đối với nguồn học liệu mở ”, Hội thảo học liệu mở Khoa Thông tin Thư viện, 2016.
 2. “Quản lý dữ liệu nghiên cứu Research data: Một cách tiếp cận quản trị dữ liệu cho các thư viện Việt Nam”, Tạp chí Thư viện Việt Nam, số 3, tr. 19-24.

III. Đề tài KH&CN các cấp

 1. Nghiên cứu thúc đẩy sự sử dụng và chia sẻ nguồn tài nguyên giáo dục mở của giảng viên tại Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN.

IV. Giải thư­ởng, học bổng

 1. Học bổng cho bậc thạc sỹ: Erasmus Mundus 2011-2013.Cùng đơn vị

PGS.TS Trần Thị Quý

PGS.TS Trần Thị Quý

Khoa Thông tin – Thư viện
ThS. Đặng Trần Long

ThS. Đặng Trần Long

Khoa Thông tin – Thư viện
ThS. Đồng Đức Hùng

ThS. Đồng Đức Hùng

Khoa Thông tin – Thư viện
ThS. Nguyễn Thị Kim Lân

ThS. Nguyễn Thị Kim Lân

Khoa Thông tin – Thư viện
ThS. Trần Đức Hòa

ThS. Trần Đức Hòa

Khoa Thông tin – Thư viện
ThS. Trần Thị Thanh Vân

ThS. Trần Thị Thanh Vân

Khoa Thông tin – Thư viện
ThS. Trịnh Khánh Vân

ThS. Trịnh Khánh Vân

Khoa Thông tin – Thư viện
ThS. Vũ Thị Hồng Vân

ThS. Vũ Thị Hồng Vân

Khoa Thông tin – Thư viện
TS. Bùi Thanh Thủy

TS. Bùi Thanh Thủy

Khoa Thông tin – Thư viện
TS. Đỗ Văn Hùng

TS. Đỗ Văn Hùng

Khoa Thông tin – Thư viện
TS. Nguyễn Huy Chương

TS. Nguyễn Huy Chương

Khoa Thông tin – Thư viện
TS. Nguyễn Thị Kim Dung

TS. Nguyễn Thị Kim Dung

Khoa Thông tin – Thư viện