ThS. Nguyễn Văn Đáp

I. Thông tin chung

  • Năm sinh: 1991.
  • Email: vandap.qth@gmail.com
  • Đơn vị công tác: Khoa Quốc tế học.
  • Học vị: Thạc sĩ.                                Năm nhận: 2015.
  • Quá trình đào tạo:

          2013: Cử nhân Quốc tế học, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN.

          2015: Thạc sĩ Quan hệ quốc tế, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN.

          2015-nay: NCS chuyên ngành Tiến sĩ Quan hệ quốc tế, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN.

  • Trình độ ngoại ngữ: tiếng Anh (B1).
  • Hướng nghiên cứu chính: Lịch sử Hoa Kỳ, Lịch sử Quan hệ Quốc tế, Hội nhập khu vực Mỹ Latinh.

II. Công trình khoa học

Bài báo

  1. “Cộng đồng người Việt tại Canada: Hòa nhập và bản sắc” (viết chung), Tạp chí Đối ngoại, số 12(50), 12/2013.
  2. “Sự mở rộng lãnh thổ đầu tiên của nước Mỹ: từ dãy Appalachia đến sông Missisippi”, Tạp chí Châu Mỹ ngày nay, số 8(197), 2014.
  3. “Hội nhập khu vực theo xu hướng cánh tả ở Mỹ Latinh đầu thế kỉ 21”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế, IPAM, 2015.Cùng đơn vị

GS.TS Hoàng Khắc Nam

GS.TS Hoàng Khắc Nam

Khoa Quốc tế học
PGS.TS Bùi Hồng Hạnh

PGS.TS Bùi Hồng Hạnh

Khoa Quốc tế học
ThS. Dương Hồng Ánh

ThS. Dương Hồng Ánh

Khoa Quốc tế học
ThS. Hồ Thu Thảo

ThS. Hồ Thu Thảo

Khoa Quốc tế học
ThS. Lê Thu Trang

ThS. Lê Thu Trang

Khoa Quốc tế học
ThS. Lê Tuyết Mai

ThS. Lê Tuyết Mai

Khoa Quốc tế học
ThS. Nguyễn Văn Đáp

ThS. Nguyễn Văn Đáp

Khoa Quốc tế học
ThS. Vũ Vân Anh

ThS. Vũ Vân Anh

Khoa Quốc tế học
TS. Lê Lêna

TS. Lê Lêna

Khoa Quốc tế học
TS. Ngô Tuấn Thắng

TS. Ngô Tuấn Thắng

Khoa Quốc tế học
TS. Nguyễn Thu Hằng

TS. Nguyễn Thu Hằng

Khoa Quốc tế học