ThS. Tạ Thị Bích Ngọc

I. Thông tin chung  

 • Năm sinh: 1984
 • Email: tabngoc@gmail.com
 • Đơn vị công tác: Bộ môn Chính sách công, Khoa Khoa học Quản lí.
 • Quá trình đào tạo:

              2008: tốt nghiệp đại học ngành Quản lí xã hội.

2012: nhận bằng Thạc sỹ Quản lí hành chính Nhà nước.

2013-nay: Nghiên cứu sinh chuyên ngành Quản lí công.

 • Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh (B2).
 • Hướng nghiên cứu chính: Khoa học quản lí, quản lí công, chính sách công.

II. Công trình khoa học

 1. “Khổng Minh Gia Cát Lượng và sai lầm trong việc sử dụng quyền lực”, Tạp chí Nhà Quản lí, số 36 tháng 6/2006, tr. 44.
 2. “Phong cách quản lý trong hệ thống quản lí”, Tạp chí Nhà quản lí online, 7/9/2010.
 3. “Hiểu thế nào là sự trao quyền?”, Tạp chí Tiêu chuẩn đo lường chất lượng. ISSN 1859-0284,  số 11+12, 6/2012, tr. 54-55,
 4. “Nhận thức về dịch vụ công ở nước ta hiện nay”, Tạp chí Lí luận chính trị, ISSN 0868-2771, số 9/2013, tr. 84-89.
 5. “Mối quan hệ giữa xã hội hóa giáo dục và xây dựng xã hội học tập”, Nội san Hành chính học, số 17/2015, tr. 62-64.
 6. “Xã hội hóa giáo dục góp phần xây dựng xã hội học tập”, Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam, ISSN 1013-4328, số 5 (90)/2015, tr. 50-54.
 7. “Lãnh đạo là một phần công việc của quản lý”, Hội thảo Giảng dạy và nghiên cứu Khoa học quản lý: Lí luận và Thực tiễn, 1/2016.
 8. “Cải cách thủ tục hành chính ở Việt Nam hiện nay”, Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam, ISSN 1013-4328, số 10 (107)/ 2016, tr. 101-111.

III.  Đề tài KH&CN các cấp

 1. Một số vấn đề lí luận về dịch vụ công, Đề tài cấp cơ sở, Trường ĐHKHXH&NV, CS.2010.04, nghiệm thu năm 2011.Cùng đơn vị

PGS.TS Phạm Ngọc Thanh

PGS.TS Phạm Ngọc Thanh

Khoa Khoa học quản lí
PGS.TS Trần Văn Hải

PGS.TS Trần Văn Hải

Khoa Khoa học quản lí
ThS. Bùi Trang Hương

ThS. Bùi Trang Hương

Khoa Khoa học quản lí
ThS. Hoàng Thị Hải Yến

ThS. Hoàng Thị Hải Yến

Khoa Khoa học quản lí
ThS. Nguyễn Anh Thư

ThS. Nguyễn Anh Thư

Khoa Khoa học quản lí
ThS. Tạ Thị Bích Ngọc

ThS. Tạ Thị Bích Ngọc

Khoa Khoa học quản lí
ThS. Vũ Thị Cẩm Thanh

ThS. Vũ Thị Cẩm Thanh

Khoa Khoa học quản lí