ThS. Trịnh Khánh Vân

I. Thông tin chung 

 • Năm sinh: 1972.
 • Email: khanhvan_tk@yahoo.com.vn
 • Đơn vị công tác: Khoa Thông tin - Thư viện.
 • Quá trình đào tạo:

1996: Đại học chuyên ngành Tiếng Anh, Trường ĐH Ngoại ngữ Hà Nội.

2000: Đại học chuyên ngành Thông tin - Thư viện, Trường ĐHKHXH&NV.

2007: Thạc sĩ chuyên ngành Thư viện học, Trường ĐH Văn hóa Hà Nội.

 • Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh C.
 • Hướng nghiên cứu chính: Thư viện học, thông tin sở hữu công nghiệp, năng lực thông tin, người dùng tin và nhu cầu tin.

II. Công trình khoa học

Bài báo

 1. Đào tạo nguồn nhân lực ngành thông tin - thư viện gắn đào tạo kiến thức với đào tạo thực tiễn”, Kỷ yếu khoa học “Nguồn nhân lực thông tin - thư viện ở Việt Nam trước yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước”, 2007.
 2. Vài nét về hoạt động sở hữu trí tuệ trong các trường đại học”, Kỷ yếu Thông tin Khoa học và Công nghệ ngày nay, 2009.
 3. Một số vấn đề về nâng cao chất lượng giảng dạy”, Kỷ yếu “Hội nghị triển khai thực hiện chỉ thị của Thủ tướng chính phủ: Chương trình hành động của Bộ GD&ĐT về đổi mới công tác quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010 – 2012”, 2010.
 4. Một số vấn đề nâng cao chất lượng đào tạo theo tín chỉ”, Kỷ yếu Hội nghị tổng kết 4 năm đào tạo ĐH theo tín chỉ 2006 – 2010 Trường ĐHKHXH&NV, 2010.
 5. Thư viện số với vấn đề bản quyền”, Kỷ yếu hội thảo “Một chặng đường đào tạo và NCKH Thông tin - Thư viện” (kỷ niệm 38 năm truyền thống ĐT và 15 năm thành lập Khoa Thông tin - Thư viện), 2011.
 6. Quản trị tri thức trong các thư viện trường đại học hỗ trợ cho quá trình phát triển giáo dục ở Việt Nam”, Tạp chí Thư viện Việt Nam, số 4(36), 7/2012.
 7. Quản trị tri thức và vai trò của Trung tâm thông tin - thư viện đại học”, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, số 338, 8/2012.
 8. Sinh viên với vấn đề bản quyền trong việc sử dụng nguồn học liệu mở . Xây dựng nền tảng học liệu mở cho giáo dục ĐH Việt Nam. Đề xuất chính sách, tạo lập cộng đồng và phát triển giải pháp công nghệ”, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015.
 9. Đào tạo năng lực thông tin - Xu hướng tất yếu cho các thư viện công cộng”, Tạp chí Thư viện Việt Nam, số 3, 5/2017.

III. Đề tài KH&CN các cấp

 1. Tìm hiểu về vấn đề vi phạm bản quyền số và giải pháp vi phạm bản quyền số ở Việt Nam (chủ trì), đề tài cấp Trường, 2009-2011.Cùng đơn vị

PGS.TS Trần Thị Quý

PGS.TS Trần Thị Quý

Khoa Thông tin – Thư viện
ThS. Đặng Trần Long

ThS. Đặng Trần Long

Khoa Thông tin – Thư viện
ThS. Đồng Đức Hùng

ThS. Đồng Đức Hùng

Khoa Thông tin – Thư viện
ThS. Nguyễn Thị Kim Lân

ThS. Nguyễn Thị Kim Lân

Khoa Thông tin – Thư viện
ThS. Trần Đức Hòa

ThS. Trần Đức Hòa

Khoa Thông tin – Thư viện
ThS. Trần Thị Thanh Vân

ThS. Trần Thị Thanh Vân

Khoa Thông tin – Thư viện
ThS. Trịnh Khánh Vân

ThS. Trịnh Khánh Vân

Khoa Thông tin – Thư viện
ThS. Vũ Thị Hồng Vân

ThS. Vũ Thị Hồng Vân

Khoa Thông tin – Thư viện
TS. Bùi Thanh Thủy

TS. Bùi Thanh Thủy

Khoa Thông tin – Thư viện
TS. Đỗ Văn Hùng

TS. Đỗ Văn Hùng

Khoa Thông tin – Thư viện
TS. Nguyễn Huy Chương

TS. Nguyễn Huy Chương

Khoa Thông tin – Thư viện
TS. Nguyễn Thị Kim Dung

TS. Nguyễn Thị Kim Dung

Khoa Thông tin – Thư viện