ThS. Vũ Thị Hồng Vân

I. Thông tin chung 

 • Năm sinh: 1974.
 • Email: vanvh01@yahoo.com
 • Đơn vị công tác: Khoa Thông tin - Thư viện.
 • Học vị: Thạc sĩ.              Năm nhận: 2003.
 • Quá trình đào tạo:

Tốt nghiệp đại học, chuyên ngành Tin học, Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN.

Tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ thông tin, Học viện Kỹ thuật Quân sự.

 • Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh (B1).
 • Hướng nghiên cứu chính: Tin học cơ sở, tin học ứng dụng trong Khoa học xã hội và nhân văn, cơ sở dữ liệu.

II. Đề tài KH&CN các cấp

 1. Tìm hiểu về bao đóng trong lớp các phụ thuộc hàm
 2. Chuyên đề: Phân tích thiết kế hệ thống thông tin
 3. Chuyên đề: Một số thuật toán tìm khóa trong cơ sở dữ liệu
 4. Chuyên đề: Microsoft Officce 2013.Cùng đơn vị

PGS.TS Trần Thị Quý

PGS.TS Trần Thị Quý

Khoa Thông tin – Thư viện
ThS. Đặng Trần Long

ThS. Đặng Trần Long

Khoa Thông tin – Thư viện
ThS. Đồng Đức Hùng

ThS. Đồng Đức Hùng

Khoa Thông tin – Thư viện
ThS. Nguyễn Thị Kim Lân

ThS. Nguyễn Thị Kim Lân

Khoa Thông tin – Thư viện
ThS. Trần Đức Hòa

ThS. Trần Đức Hòa

Khoa Thông tin – Thư viện
ThS. Trần Thị Thanh Vân

ThS. Trần Thị Thanh Vân

Khoa Thông tin – Thư viện
ThS. Trịnh Khánh Vân

ThS. Trịnh Khánh Vân

Khoa Thông tin – Thư viện
ThS. Vũ Thị Hồng Vân

ThS. Vũ Thị Hồng Vân

Khoa Thông tin – Thư viện
TS. Bùi Thanh Thủy

TS. Bùi Thanh Thủy

Khoa Thông tin – Thư viện
TS. Đỗ Văn Hùng

TS. Đỗ Văn Hùng

Khoa Thông tin – Thư viện
TS. Nguyễn Huy Chương

TS. Nguyễn Huy Chương

Khoa Thông tin – Thư viện
TS. Nguyễn Thị Kim Dung

TS. Nguyễn Thị Kim Dung

Khoa Thông tin – Thư viện