Nhận ảnh trao bằng Thạc sĩ đợt 1 năm 2018 (24/7/2018)

Ngày 24/7/2018, Trường ĐHKHXH&NV tổ chức lễ trao bằng Thạc sĩ đợt 1 năm 2018. Toàn bộ ảnh nhận bằng của các tân Thạc sĩ được đăng tải ở link dưới đây

https://drive.google.com/drive/folders/12p8rmWFzAvnW9lijGp2Fxe31kIbahQG2


  • ussh