Từ ngày 11/1 đến ngày 17/1/2016

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Chuẩn bị

Thứ 2

11/1

 

 

 

 

8h00

Họp Ban Tổ chức đảng uỷ

 

P. 501 nhà E

VPĐU

8h30

Họp Thường vụ Đảng uỷ

 

P. 501 nhà E

VPĐU

10h00

Hiệu trưởng tiếp Đại sứ Canada

 

P. 505 nhà E

Phòng ĐN-HTĐTQT

10h00

PHTr. N. V. Kim họp Thường trực Hội đồng xét tốt nghiệp đại học chính quy

Đại diện LĐ các phòng KHTC, CT-CTSV, TT-PC, Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Trường

P. 506 nhà E

Phòng ĐT

14h00

Đại diện Ban Giám hiệu dự bảo vệ luận án tiến sĩ chuyên ngành CNDVBC và CNDVLS

 

P. 701 nhà E

Phòng ĐTSĐH

Thứ 3

12/1

 

 

 

 

8h30

Hiệu trưởng họp về việc xây dựng Trường PTTH chuyên KHXHNV

Đại diện LĐ Phòng ĐT, Phòng HC-TH, Phòng KH-TC và các thành viên Ban xây dựng Đề án thành lập Trường PTTH chuyên KHXHNV

P. 506 nhà E

Khoa Văn học

10h00

Hiệu trưởng tiếp đại diện Đại Sứ quán Ireland

Đại diện LĐ Khoa Quốc tế học

P. 501 nhà E

Phòng ĐN-HTĐTQT

13h00

Hiệu trưởng lên lớp

 

 

 

13h30

Hiệu trưởng tiếp GS. Go Ito, Đại học Meiji (Nhật Bản)

 

P. 501 nhà E

Phòng ĐN-HTĐTQT

15h30

Hiệu trưởng tiếp GS. Lynn Sergeant, Đại học California State (Hoa Kỳ)

 

P. 501 nhà E

Phòng ĐN-HTĐTQT

18h00

Hiệu trưởng lên lớp

 

P. 102 nhà BC

 

Thứ 4

13/1

 

 

 

 

8h00

Họp đảng uỷ

 

P. 506 nhà E

VPĐU

8h30

Hiệu trưởng kiểm tra tài chính các đề tài Quỹ Nafosted

Chủ trì và kế toán đề tài Quỹ Nafosted: GS. Mai Ngọc Chừ, GS. Nguyễn Thiện Giáp, GS. Trần Thị Minh Đức, PGS. Phạm Văn Quyết, PGS. Lê Thị Minh Loan

Tầng 2 nhà H

Phòng KH-TC, Phòng QLNCKH

14h00

Hiệu trưởng họp về kế hoạch tổ chức các hội thảo khoa học năm 2016

Đại diện LĐ Phòng ĐN-HTĐTQT, Phòng KH-TC

P. 501 nhà E

Phòng QLNCKH

14h00

PHTr. N. V. Kim làm việc với nhóm chuyên gia về xây dựng Đề án mở ngành Đông Nam Á học

Các thành viên Ban đề án

P. 506 nhà E

Phòng ĐT, Khoa Đông phương học

15h00

Hiệu trưởng tiếp đại diện Đại học Kyungsung (Hàn Quốc)

 

P. 501 nhà E

Phòng ĐN-HTĐTQT

16h30

Hiệu trưởng dự Lễ bế giảng khoá học tiếng Hàn cho nhân viên Công ty Samsung

 

Tầng 2 nhà H

Khoa Đông phương học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 5

14/1

 

 

 

 

8h00

Hiệu trưởng dự Hội nghị tổng kết năm 2015, triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm 2016 của ĐHQGHN

Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Trường; Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú, Kế toán Trưởng; Thủ trưởng các đơn vị

Hội trường Nguyễn Văn Đạo, ĐHQGHN

Phòng HC-TH, Phòng TCCB

10h00

Hiệu trưởng tiếp đại diện Trung tâm Hoa Kỳ

 

P. 505 nhà E

Phòng ĐN-HTĐTQT

13h45

Hiệu trưởng dự buổi gặp mặt với phái đoàn Hải quân Ấn Độ

Theo giấy mời

Hội trường tầng 8 nhà E

Khoa Đông phương học, Phòng ĐN-HTĐTQT

14h00

PHTr. T. T. M. Hoà dự Hội nghị tài chính

Thủ trưởng và cán bộ kế toán, thủ quỹ các đơn vị; đại diện LĐ các phòng

P. 506 nhà E

Phòng KH-TC, Phòng TCCB

14h00

PHTr. N. V. Kim họp về triển khai xây dựng ngân hàng câu hỏi thi, ngân hàng đề thi và công tác đào tạo đại học chính quy học kỳ II năm học 2015 - 2016

Đại diện LĐ phụ trách đào tạo đại học chính quy các khoa

P. 701 nhà E

Phòng ĐT

16h00

Hiệu trưởng họp về Hội thảo với Đại học Harvard

Phòng KH-TC, Phòng QLNCKH

P. 501 nhà E

Phòng ĐN-HTĐTQT

18h00

Hiệu trưởng lên lớp

 

P. 102 nhà BC

 

Thứ 6

15/1

 

 

 

 

8h00

PHTr. N. V. Kim dự Hội nghị tổng kết và tập huấn công tác Thanh tra – Pháp chế

Lãnh đạo và chuyên viên Phòng TT-PC

P. 901, Nhà Điều hành, ĐHQGHN

Phòng TT-PC

8h30

Hiệu trưởng dự Hội nghị Giao ban ĐHQGHN quý I năm 2016

 

P. 203, Nhà Điều hành, ĐHQGHN

 

8h30

Đại diện Ban Giám hiệu dự bảo vệ luận án tiến sĩ chuyên ngành CNDVBC và CNDVLS

 

P. 701 nhà E

Phòng ĐTSĐH

14h00

Hiệu trưởng dự Tổng kết hoạt động Hội thể thao trường năm 2015, triển khai kế hoạch 2016

Ban Chấp hành Hội Thể thao Trường, đại diện TVCĐ, ĐTN, Hội SV Trường và thành viên các câu lạc bộ

P. 506 nhà E

Hội Thể thao

14h00

PHTr. N. V. Kim họp Thường vụ Đảng uỷ ĐHQGHN

 

P. 203, Nhà Điều hành, ĐHQGHN

 

Thứ 7

16/1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CN

17/1