Từ ngày 1/5 đến ngày 7/5/2017

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Chuẩn bị

Thứ 2

1/5

 

 

 

 

 

Nghỉ ngày Lễ 1/5

 

 

 

8h00

Hiệu trưởng trực Ban Chỉ huy quân sự nhà trường

 

 

 

Thứ 3

2/5

 

 

 

 

 

Nghỉ bù ngày Lễ30/4

 

 

 

Thứ 4

3/5

 

 

 

 

8h30

PHTr H.A.Tuấn tiếp Thanh tra tuyển sinh SĐH của ĐHQGHN 

 

P. 506 nhà E

Phòng ĐT

12h00

Hiệu trưởng tiếp ngài Haike Manning – nguyên đại sứ New Zealand

 

 

 

15h35

PHTr N.V.Kim lên lớp

 

P. 302 nhà AB

 

Thứ 5

4/5

 

 

 

 

8h30

Ban Giám hiệu họp ban tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt Trường năm học 2017-2018

Mời Trưởng các phòng, Giám đốc TTKĐCLGD

P. 506 nhà E

Phòng HC-TH

10h00

Hiệu trưởng, PHTr H.A.Tuấn chủ trì Seminar quốc tế về Phát triển kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên do Master’s Tea Club tổ chức

 

Tầng 1, nhà E

 

Thứ 6

5/5

 

 

 

 

8h30

PHTr H.A.Tuấn dự họp Hội đồng thi thăng hạng viên chức hạng II năm 2016 của ĐHQGHN

 

P. 203 nhà Điều hành

 

16h00

Hiệu trưởng tiếp đoàn đại biểu thành phố Bách Sắc (Quảng Tây, Trung Quốc)

Đại diện lãnh đạo Khoa Đông Phương học, Khoa Ngôn ngữ học, Trung tâm NCTQ, ThS. Vũ Minh Hải (Phòng ĐT)

P. 505 nhà E

Phòng HT-PT

18h30

Hiệu trưởng dự lễ tân của ĐSQ Singapore

 

Khánh sạn Pan Pacific, 01 Đường Thanh Niên

 

Thứ 7

6/5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CN

7/5

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  • ussh