Từ ngày 15/2 đến ngày 21/2/2016

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Chuẩn bị

Thứ 2

15/2

 

 

 

 

8h00

Ban Giám hiệu chúc tết các đơn vị

 

 

 

9h00

Ban Giám hiệu tiếp lãnh đạo ĐHQGHN

 

P. 505 nhà E

Phòng HC-TH

Thứ 3

16/2

 

 

 

 

9h30

Hiệu trưởng tiếp khách Thái Lan

 

P. 501 nhà E

 

13h30

Hiệu trưởng lên lớp

 

 

 

Thứ 4

17/2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 5

18/2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

19/2

 

 

 

 

8h30

Đại diện Ban Giám hiệu dự bảo vệ luận án tiến sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ Việt Nam

 

P. 701 nhà E

Phòng ĐTSĐH

 

 

 

 

 

Thứ 7

20/2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CN

21/2