Từ ngày 16/10 đến ngày 22/10/2017

<table border="1" cellpadding="10" cellspacing="0" style="width:744px"> <tbody> <tr> <td style="width:64px"> <p><strong>Thời gian</strong></p> </td> <td style="width:302px"> <p><strong>Nội dung</strong></p> </td> <td style="width:151px"> <p><strong>Thành phần</strong></p> </td> <td style="width:114px"> <p><strong>Địa điểm</strong></p> </td> <td style="width:114px"> <p><strong>Chuẩn bị</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:42px; width:64px"> <p><strong>Thứ 2</strong></p> <p><strong>16/10</strong></p> </td> <td style="height:42px; width:302px"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="height:42px; width:151px"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="height:42px; width:114px"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="height:42px; width:114px"> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="height:29px; width:64px"> <p>10h00</p> </td> <td style="height:29px; width:302px"> <p>PHTr H.A.Tuấn tiếpThiếu tướng Nguyễn Xuân Nghị, Phó Chánh Văn phòng Bộ Quốc phòng về hợp tác đào tạo</p> </td> <td style="height:29px; width:151px"> <p>Lãnh đạo: Khoa Lưu trữ học và QTVP, Phòng ĐT</p> </td> <td style="height:29px; width:114px"> <p>P. 305 nhà E</p> </td> <td style="height:29px; width:114px"> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="height:29px; width:64px"> <p>14h00</p> </td> <td style="height:29px; width:302px"> <p>Hiệu trưởng dự Tọa đàm của Đại học Việt Nhật</p> </td> <td style="height:29px; width:151px"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="height:29px; width:114px"> <p>19 Lê Thánh Tông</p> </td> <td style="height:29px; width:114px"> <p>Phòng HC-TH</p> </td> </tr> <tr> <td style="height:26px; width:64px"> <p>18h00</p> </td> <td style="height:26px; width:302px"> <p>Hiệu trưởng dự tiếp tân của ngài Đại sứ Ấn Độ</p> </td> <td style="height:26px; width:151px"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="height:26px; width:114px"> <p>KS InterContinental Hanoi Westlake, 5 Từ Hoa</p> </td> <td style="height:26px; width:114px"> <p>Phòng HC-TH</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:64px"> <p><strong>Thứ 3</strong></p> <p><strong>17/10</strong></p> </td> <td style="width:302px"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="width:151px"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="width:114px"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="width:114px"> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="height:26px; width:64px"> <p>7h00</p> </td> <td style="height:26px; width:302px"> <p>PHTr T.T.M.Hòa lên lớp (đến 11h00)</p> </td> <td style="height:26px; width:151px"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="height:26px; width:114px"> <p>P. 101 nhà A-B</p> </td> <td style="height:26px; width:114px"> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="height:26px; width:64px"> <p>7h30</p> </td> <td style="height:26px; width:302px"> <p>Hiệu trưởng dự Lễ trao học bổng Lotte (Hàn Quốc)</p> </td> <td style="height:26px; width:151px"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="height:26px; width:114px"> <p>Tầng 6, KS Lotte</p> </td> <td style="height:26px; width:114px"> <p>Phòng CT&amp;CTSV, Phòng HC-TH</p> </td> </tr> <tr> <td style="height:26px; width:64px"> <p>9h00</p> </td> <td style="height:26px; width:302px"> <p>PHTr H.A.Tuấn dự Lễ trao học bổng Lotte</p> </td> <td style="height:26px; width:151px"> <p>Đại diện lãnh đạo: Phòng CT&amp;CTSV, Khoa Đông Phương học</p> </td> <td style="height:26px; width:114px"> <p>Tòa nhà Lotte Kim Mã</p> </td> <td style="height:26px; width:114px"> <p>Phòng HC-TH</p> </td> </tr> <tr> <td style="height:47px; width:64px"> <p>9h00</p> </td> <td style="height:47px; width:302px"> <p>Hiệu trưởng dự họp Chi bộ 3 Khối Hiệu bộ</p> </td> <td style="height:47px; width:151px"> <p>Toàn bộ đảng viên Chi bộ 3 Khối HB</p> </td> <td style="height:47px; width:114px"> <p>P. 506 nhà E</p> </td> <td style="height:47px; width:114px"> <p>Chi bộ 3 Khối HB</p> </td> </tr> <tr> <td style="height:50px; width:64px"> <p>14h00</p> </td> <td style="height:50px; width:302px"> <p>PHTr H.A.Tuấn Họp về biên soạn sách giáo khoa phổ thông</p> </td> <td style="height:50px; width:151px"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="height:50px; width:114px"> <p>NXBGD,&nbsp;1 Hoàng Đạo Thúy</p> </td> <td style="height:50px; width:114px"> <p>Phòng HC-TH</p> </td> </tr> <tr> <td style="height:50px; width:64px"> <p>14h30</p> </td> <td style="height:50px; width:302px"> <p>Hiệu trưởng tiếp đại diện ĐH Greifswald (CHLB Đức )</p> </td> <td style="height:50px; width:151px"> <p>Đại diện lãnh đạo khoa Báo chí</p> </td> <td style="height:50px; width:114px"> <p>P. 505 nhà E</p> </td> <td style="height:50px; width:114px"> <p>Phòng HT-PT</p> </td> </tr> <tr> <td style="height:51px; width:64px"> <p>18h00</p> </td> <td style="height:51px; width:302px"> <p>Đại diện BGH dự Lễ khai giảng năm học 2017-2018 của Khoa Ngôn ngữ học</p> </td> <td style="height:51px; width:151px"> <p>Theo giấy mời</p> </td> <td style="height:51px; width:114px"> <p>Tầng 8 nhà E</p> </td> <td style="height:51px; width:114px"> <p>Khoa NNH</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:64px"> <p><strong>Thứ 4</strong></p> <p><strong>18/10</strong></p> </td> <td style="width:302px"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="width:151px"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="width:114px"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="width:114px"> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="height:26px; width:64px"> <p>7h00</p> </td> <td style="height:26px; width:302px"> <p>PHTr N.V.Kim lên lớp</p> </td> <td style="height:26px; width:151px"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="height:26px; width:114px"> <p>P. 203 nhà I</p> </td> <td style="height:26px; width:114px"> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="height:38px; width:64px"> <p>7h00</p> </td> <td style="height:38px; width:302px"> <p>PHTr T.T.M.Hòa lên lớp (đến 11h00)</p> </td> <td style="height:38px; width:151px"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="height:38px; width:114px"> <p>P. 101 nhà A-B</p> </td> <td style="height:38px; width:114px"> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="height:26px; width:64px"> <p>8h00</p> </td> <td style="height:26px; width:302px"> <p>Hiệu trưởng, PHTr H.A.Tuấn họp ở Quỹ Nafosted</p> </td> <td style="height:26px; width:151px"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="height:26px; width:114px"> <p>33 Phạm Ngũ Lão</p> </td> <td style="height:26px; width:114px"> <p>Phòng HC-TH</p> </td> </tr> <tr> <td style="height:50px; width:64px"> <p>8h30</p> </td> <td style="height:50px; width:302px"> <p>Đại diện Ban Giám hiệu dự Lễ bảo vệ Luận án tiến sĩ chuyên ngành Lịch sử</p> </td> <td style="height:50px; width:151px"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="height:50px; width:114px"> <p>P. 302 nhà E</p> </td> <td style="height:50px; width:114px"> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="height:34px; width:64px"> <p>12h45</p> </td> <td style="height:34px; width:302px"> <p>PHTr N.V.Kim lên lớp</p> </td> <td style="height:34px; width:151px"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="height:34px; width:114px"> <p>P. 401 nhà A-B</p> </td> <td style="height:34px; width:114px"> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="height:70px; width:64px"> <p>14h00</p> </td> <td style="height:70px; width:302px"> <p>PHTr H.A.Tuấn Dự Hội thảo khoa học "Hoàn thiện chính sách pháp luật về giáo dục đại học ở Việt Nam hiện nay”</p> </td> <td style="height:70px; width:151px"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="height:70px; width:114px"> <p>Nhà khách Quốc hội,&nbsp;27A Trần Hưng Đạo</p> </td> <td style="height:70px; width:114px"> <p>Phòng HC-TH</p> </td> </tr> <tr> <td style="height:54px; width:64px"> <p>14h00</p> </td> <td style="height:54px; width:302px"> <p>Đại diện Ban Giám hiệu dự Lễ bảo vệ Luận án tiến sĩ ngành Xã hội học</p> </td> <td style="height:54px; width:151px"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="height:54px; width:114px"> <p>P. 302 nhà E</p> </td> <td style="height:54px; width:114px"> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="height:22px; width:64px"> <p><strong>Thứ 5</strong></p> <p><strong>1</strong><strong>9</strong><strong>/10</strong></p> </td> <td style="height:22px; width:302px"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="height:22px; width:151px"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="height:22px; width:114px"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="height:22px; width:114px"> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="height:26px; width:64px"> <p>8h00</p> </td> <td style="height:26px; width:302px"> <p>Đại diện BGH dự Hội thảo khoa học “Triển khai tài nguyên giáo dục mở: Bản quyền và giấy phép mở”</p> </td> <td style="height:26px; width:151px"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="height:26px; width:114px"> <p>P. 304 nhà E</p> </td> <td style="height:26px; width:114px"> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="height:26px; width:64px"> <p>12h45</p> </td> <td style="height:26px; width:302px"> <p>PHTr N.V.Kim lên lớp</p> </td> <td style="height:26px; width:151px"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="height:26px; width:114px"> <p>P. 404 nhà G</p> </td> <td style="height:26px; width:114px"> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="height:26px; width:64px"> <p>17h00</p> </td> <td style="height:26px; width:302px"> <p>PHTr H.A.Tuấn Đi công tác đến hết ngày 21/10</p> </td> <td style="height:26px; width:151px"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="height:26px; width:114px"> <p>Đài Loan</p> </td> <td style="height:26px; width:114px"> <p>Phòng HC-TH</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:64px"> <p><strong>Thứ 6</strong></p> <p><strong>20/10</strong></p> </td> <td style="width:302px"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="width:151px"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="width:114px"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="width:114px"> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:64px"> <p>8h30</p> </td> <td style="width:302px"> <p>Ban Giám hiệu dự Lễ kỷ niệm 87 năm Thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam và tổng kết cuộc thi “Ảnh đẹp nữ công đoàn viên”</p> </td> <td style="width:151px"> <p>Toàn thể nữ cán bộ viên chức, đại diện Lãnh đạo các đơn vị và theo công văn triệu tập</p> </td> <td style="width:114px"> <p>Tầng 8 nhà E</p> </td> <td style="width:114px"> <p>VP Công đoàn</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:64px"> <p>9h00</p> </td> <td style="width:302px"> <p>Hiệu trưởng tiếp đoàn Tổng cục Sở hữu Trí tuệ Trung Quốc</p> </td> <td style="width:151px"> <p>Đại diện lãnh đạo: &nbsp;Phòng ĐT, Phòng QLNCKH, Phòng HT-PT, PGS.TS. Đào Thanh Trường</p> </td> <td style="width:114px"> <p>P. 505 nhà E</p> </td> <td style="width:114px"> <p>Phòng HT-PT</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:64px"> <p>9h00</p> </td> <td style="width:302px"> <p>PHTr T.T.M.Hòa dự Bảo vệ chuyên đề tiến sĩ</p> </td> <td style="width:151px"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="width:114px"> <p>ĐH Thương Mại</p> </td> <td style="width:114px"> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:64px"> <p>11h30</p> </td> <td style="width:302px"> <p>Hiệu trưởng dự sinh hoạt số 13 của “Lunch Box Club for English” (LBCE) dành cho CB-GV Nhà trường</p> </td> <td style="width:151px"> <p>Theo đăng ký</p> </td> <td style="width:114px"> <p>Tầng 1 nhà E</p> </td> <td style="width:114px"> <p>Phòng TCCB</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:64px"> <p><strong>Thứ 7</strong></p> <p><strong>21/10</strong></p> </td> <td style="width:302px"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="width:151px"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="width:114px"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="width:114px"> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:64px"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="width:302px"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="width:151px"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="width:114px"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="width:114px"> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:64px"> <p><strong>CN</strong></p> <p><strong>22/10</strong></p> </td> <td style="width:302px"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="width:151px"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="width:114px"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="width:114px"> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="height:26px; width:64px"> <p>8h00</p> </td> <td style="height:26px; width:302px"> <p>PHTr H.A.Tuấn Đi công tác</p> </td> <td style="height:26px; width:151px"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="height:26px; width:114px"> <p>Phú Thọ</p> </td> <td style="height:26px; width:114px"> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table>