Từ ngày 16/5 đến ngày 22/5/2016

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Chuẩn bị

Thứ 2

16/5

 

 

 

 

7h00

PHTr. H. A. Tuấn dự Lễ khai giảng lớp Tôn giáo học hệ VLVH đến hết ngày 17/5

 

Kiên Giang, Cần Thơ

Phòng ĐT

8h30

Hiệu trưởng, PHTr. N. V. Kim dự Hội thảo Đại học Đông Dương trong nền giáo dục Pháp – Việt nửa đầu thế kỷ XX – Những vấn đề lịch sử và văn hoá

Theo giấy mời

19 Lê Thánh Tông

Phòng QLNCKH

9h00

PHTr. T. T. M. Hoà tiếp đoàn Đại học Arizona, Hoa Kỳ

Trưởng khoa Du lịch học

P. 505 nhà E

Phòng HT - PT

13h30

PHTr. T. T. M. Hoà lên lớp

 

P. 505 nhà B

 

14h00

Hiệu trưởng làm việc với Khoa Tâm lý học

Thường vụ Đảng uỷ; Chi ủy, lãnh đạo khoa, lãnh đạo đoàn thể, các trưởng bộ môn, GS, PGS Khoa Tâm lý học; đại diện LĐ các phòng ĐT, QLNCKH, HT-PT, TCCB, KH-TC

Khoa Tâm lý học

VPĐU

14h00

Bí thư Đảng uỷ làm việc với Khoa Khoa học Quản lý

Thường vụ Đảng uỷ; Chi ủy, lãnh đạo khoa, lãnh đạo đoàn thể, các trưởng bộ môn, GS, PGS Khoa Khoa học Quản lý; đại diện LĐ các phòng ĐT, QLNCKH, HT-PT, TCCB, KH-TC

Khoa Khoa học Quản lý

VPĐU

Thứ 3

17/5

 

 

 

 

8h30

Hiệu trưởng dự Lễ kỷ niệm Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam và trao Giải thưởng KHCN ĐHQGHN

 

P. 203, Nhà Điều hành, ĐHQGHN

 

8h30

Bí thư Đảng uỷ làm việc với Khoa Ngôn ngữ học

Thường vụ Đảng uỷ; Chi ủy, lãnh đạo khoa, lãnh đạo đoàn thể, các trưởng bộ môn, GS, PGS Khoa Ngôn ngữ học; đại diện LĐ các phòng ĐT, QLNCKH, HT-PT, TCCB, KH-TC

Khoa Ngôn ngữ học

VPĐU

11h00

Hiệu trưởng tiếp GS. Pierre Journoud

 

P. 505 nhà E

Phòng HT - PT

13h00

PHTr. N. V. Kim lên lớp

 

P. 403 nhà BC

 

14h00

Hiệu trưởng làm việc với Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt

Thường vụ Đảng uỷ; Chi ủy, lãnh đạo khoa, lãnh đạo đoàn thể, các trưởng bộ môn, GS, PGS Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt; đại diện LĐ các phòng ĐT, QLNCKH, HT-PT, TCCB, KH-TC

Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt

VPĐU

14h00

PHTr. N. V. Kim chấm chuyên đề nghiên cứu sinh

 

Khoa Lịch sử

 

15h00

Đại diện Ban Giám hiệu tiếp đại diện Đại học Chính trị Đài Loan

Chủ nhiệm Bộ môn Trung Quốc học

P. 505 nhà E

Phòng HT - PT

16h30

Bí thư Đảng uỷ họp Thường vụ Đảng uỷ ĐHQGHN

 

P. 202, Nhà Điều hành, ĐHQGHN

 

Thứ 4

18/5

 

 

 

 

7h00

PHTr. N. V. Kim đi công tác đến hết ngày 20/5

 

Lào

Phòng HT-PT

8h00

Hiệu trưởng làm việc với Khoa Khoa học Chính trị

Thường vụ Đảng uỷ; Chi ủy, lãnh đạo khoa, lãnh đạo đoàn thể, các trưởng bộ môn, GS, PGS Khoa Khoa học Chính trị; đại diện LĐ các phòng ĐT, QLNCKH, HT-PT, TCCB, KH-TC

Khoa Khoa học Chính trị

VPĐU

8h00

PHTr. H. A. Tuấn làm việc với đại diện Trường Đại học Cửu Long

 

P. 501 nhà E

Phòng ĐT

8h30

Đại diện Ban Giám hiệu dự bảo vệ luận án tiến sĩ chuyên ngành Hán Nôm

 

P. 701 nhà E

Phòng ĐT

10h00

Hiệu trưởng tiếp đoàn Trung tâm lưu học sinh nước ngoài, Đại học Kinh tế Tài chính Vân Nam

Trưởng Khoa Ngôn ngữ học

P. 505 nhà E

Phòng HT - PT

13h30

PHTr. T. T. M. Hoà lên lớp

 

P. 505 nhà B

 

14h00

Hiệu trưởng làm việc với Khoa LTH-QTVP

Thường vụ Đảng uỷ; Chi ủy, lãnh đạo khoa, lãnh đạo đoàn thể, các trưởng bộ môn, GS, PGS Khoa LTH-QTVP; đại diện LĐ các phòng ĐT, QLNCKH, HT-PT, TCCB, KH-TC

Khoa LTH-QTVP

VPĐU

14h00

PHTr. T. T. M. Hoà dự họp về việc xây dựng các dự án trung hạn của ĐHQGHN

 

P. 203, Nhà Điều hành, ĐHQGHN

 

18h00

Hiệu trưởng lên lớp

 

P. 302 nhà C

 

Thứ 5

19/5

 

 

 

 

8h00

Đại diện Ban Giám hiệu dự Hội nghị khoa học sinh viên năm học 2015 - 2016

Theo giấy mời

Tầng 8 nhà E

Phòng QLNCKH

9h00

Hiệu trưởng làm việc với Khoa Thông tin – Thư viện

Thường vụ Đảng uỷ; Chi ủy, lãnh đạo khoa, lãnh đạo đoàn thể, các trưởng bộ môn, GS, PGS Khoa Thông tin – Thư viện; đại diện LĐ các phòng ĐT, QLNCKH, HT-PT, TCCB, KH-TC

Khoa Thông tin – Thư viện

VPĐU

14h00

Hiệu trưởng làm việc với Khoa Nhân học

Thường vụ Đảng uỷ; Chi ủy, lãnh đạo khoa, lãnh đạo đoàn thể, các trưởng bộ môn, GS, PGS Khoa Nhân học; đại diện LĐ các phòng ĐT, QLNCKH, HT-PT, TCCB, KH-TC

Khoa Nhân học

VPĐU

15h00

PHTr. H. A. Tuấn họp về việc chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XIV và ĐBHĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

Các thành viên Tổ bầu cử, trợ lý CT - CTSV các khoa

P. 506 nhà E

Phòng CT - CTSV

Thứ 6

20/5

 

 

 

 

8h30

Hiệu trưởng làm việc với Khoa Xã hội học

Thường vụ Đảng uỷ; Chi ủy, lãnh đạo khoa, lãnh đạo đoàn thể, các trưởng bộ môn, GS, PGS Khoa Xã hội học; đại diện LĐ các phòng ĐT, QLNCKH, HT-PT, TCCB, KH-TC

Khoa Xã hội học

VPĐU

8h30

PHTr. H. A. Tuấn làm việc với đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XIV và ĐBHĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 của ĐHQGHN

 

P. 506 nhà E

Phòng CT - CTSV

8h30

PHTr. T. T. M. Hoà họp về mức độ gia tăng tài nguyên số của các đơn vị năm 2016

Ths. Đào Minh Quân

P. 203, Nhà Điều hành, ĐHQGHN

Tổ CN - TT

14h00

Ban Giám hiệu dự Giao ban Khối Hiệu bộ

Chủ tịch CĐ, Bí thư ĐTN, Chủ tịch HSV, Chủ tịch HCCB Trường; LĐ các phòng thuộc Khối Hiệu bộ

P. 506 nhà E

Phòng HC - TH

14h00

PHTr. T. T. M. Hoà dự Hội nghị tập huấn “Tự đánh giá chất lượng các CTĐT cử nhân ngành Việt Nam học, ngành Tâm lý học

Các thành viên Hội đồng và các thành viên của các nhóm chuyên trách

Tầng 2 nhà H

TTĐBCLĐT

16h00

Hiệu trưởng, PHTr. T. T. M. Hoà họp Hội đồng tự đánh giá chất lượng các CTĐT cử nhân ngành Việt Nam học, ngành Tâm lý học

Các thành viên Hội đồng

Tầng 2 nhà H

TTĐBCLĐT

18h00

Hiệu trưởng lên lớp

 

P. 302 nhà C

 

Thứ 7

21/5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CN

22/5

 

 

 

 

7h00

PHTr. H. A. Tuấn chỉ đạo công tác bầu cử ĐBQH khóa XIV và ĐBHĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

Theo triệu tập

P. 102 nhà G

Phòng CT - CTSV


  • ussh