Từ ngày 18/1 đến ngày 24/1/2016

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Chuẩn bị

Thứ 2

18/1

 

 

 

 

8h30

Ban Giám hiệu dự Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng

Toàn thể cán bộ viên chức

Hội trường tầng 8 nhà E

Phòng TCCB

10h30

PHTr. T. T. M. Hoà dự họp triển khai nhiệm vụ đánh giá QS năm 2016

 

P. 203, Nhà Điều hành, ĐHQGHN

TTĐBCLĐT

14h00

Họp Thường vụ Đảng uỷ - Ban Giám hiệu

 

P. 506 nhà E

VPĐU

14h00

PHTr. T. T. M. Hoà tiếp đoàn Đại học Silpakorn (Thái Lan)

Đại diện LĐ Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt, Khoa Đông phương học, Khoa Ngôn ngữ học

P. 505 nhà E

Phòng ĐN-HTĐTQT

15h00

Hiệu trưởng chấm luận văn thạc sĩ

 

Khoa Khoa học Chính trị

 

15h00

PHTr. N. V. Kim tiếp Ban Giám hiệu Trường Đại học Tây Đô

 

P. 501 nhà E

Phòng SĐH và Khoa Khoa học Quản lý

Thứ 3

19/1

 

 

 

 

7h30

PHTr. T. T. M. Hoà họp Hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ

 

Trường Đại học Thương mại

 

10h00

Hiệu trưởng lên lớp cho sinh viên Hoa Kỳ

 

P. 402 nhà G

Phòng ĐN-HTĐTQT

18h00

Hiệu trưởng lên lớp cho học viên cao học

 

P. 102 nhà BC

 

Thứ 4

20/1

 

 

 

 

8h30

Hiệu trưởng họp Hội đồng xét tuyển đặc cách

 

P. 506 nhà E

Phòng TCCB

8h30

Đại diện Ban Giám hiệu  dự bảo vệ luận án tiến sĩ chuyên ngành Văn học Việt Nam

 

P. 701 nhà E

Phòng ĐTSĐH

10h00

Hiệu trưởng tiếp GS. Ivan Welty, Đại học Willamette, Oregon (Hoa Kỳ)

Đại diện LĐ Phòng ĐN-HTĐTQT và PGS. TS. Nguyễn Quang Hưng, GS. TS. Nguyễn Văn Khánh

P. 505 nhà E

Phòng ĐN-HTĐTQT

14h00

PHTr. T. T. M. Hoà họp về việc sử dụng xe ô tô

Đại diện LĐ Phòng HC-TH, Phòng KH-TC, Phòng TCCB

P. 501 nhà E

Phòng HC-TH

Thứ 5

21/1

 

 

 

 

14h00

Hiệu trưởng tiếp đại diện Đại học Brigham Young (Hoa Kỳ)

Đại diện LĐ Khoa Khoa học Chính trị, Trung tâm Tôn giáo Đương đại, Bộ Môn Tôn giáo (Khoa Triết học) và GS. Đỗ Quang Hưng, PGS. Nguyễn Quang Hưng

P. 505 nhà E 

Phòng ĐN-HTĐTQT

15h00

Hiệu trưởng đi công tác đến hết ngày 22/1

 

Quảng Ninh

Khoa Xã hội học và Phòng SĐH

Thứ 6

22/1

 

 

 

 

8h00

PHTr. N. V. Kim dự Lễ công bố quyết định thành lập Tạp chí KHXHNV và Hội nghị cộng tác viên

Theo giấy mời

Tầng 2 nhà H

Phòng Tạp chí

8h30

Đại diện Ban Giám hiệu dự bảo vệ luận án tiến sĩ chuyên ngành Lí luận Ngôn ngữ

 

P. 701 nhà E

Phòng ĐTSĐH

Thứ 7

23/1

 

 

 

 

8h00

PHTr. N. V. Kim dự Hội thảo Giảng dạy và nghiên cứu Khoa học Quản lý: Lý luận và thực tiễn

Theo giấy mời

P. 506 nhà E

Khoa Khoa học Quản lý

8h30

Hiệu trưởng dự Tổng kết Tọa đàm cán bộ trẻ Khoa Đông Phương học

 

Khoa Đông phương học

Khoa Đông phương học

CN

24/1