Từ ngày 22/2 đến ngày 28/2/2016

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Chuẩn bị

Thứ 2

22/2

 

 

 

 

8h00

Hiệu trưởng dự Lễ khai giảng khóa học tiếng Hàn cho Công ty Samsung Thái Nguyên

Trưởng khoa Khoa Đông phương học,giáo viên ngành Hàn Quốc và các học viên

Tầng 2 nhà H

Khoa Đông phương học

 

PHTr. T. T. M. Hoà đi công tác đến hết ngày 3/3

 

Tây Ban Nha

 

Thứ 3

23/2

 

 

 

 

10h00

Hiệu trưởng tiếp Đại sứ Israel

 

56 Nguyễn Thái Học

 

15h00

Hiệu trưởng lên lớp

 

P. 306 nhà G

 

Thứ 4

24/2

 

 

 

 

8h30

Đại diện Ban Giám hiệu dự bảo vệ luận án tiến sĩ chuyên ngành CNDVBC và CNDVLS

 

P. 701 nhà E

Phòng ĐTSĐH

10h00

Hiệu trưởng tiếp Tham tán Chính trị Đại Sứ quán Hoa Kỳ

 

P. 505 nhà E

Phòng ĐN-HTĐTQT

14h00

PHTr. N. V. Kim chỉ đạo triển khai công tác tư vấn tuyển sinh đại học chính quy năm 2016

Đại diện LĐ Phòng CT-CTSV, Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên, TT Nghiệp vụ Báo chí – Truyền thông

P. 501 nhà E

Phòng ĐT

Thứ 5

25/2

 

 

 

 

8h30

Hiệu trưởng dự đón Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến thăm và làm việc với ĐHQGHN

 

P. 203, Nhà Điều hành, ĐHQGHN

 

9h00

PHTr. N. V. Kim họp về công tác sử dụng nhân lực giảng dạy trong đào tạo đại học

Đại diện LĐ Phòng TCCB, Phòng TT-PC

P. 501 nhà E

Phòng ĐT

10h00

Hiệu trưởng tiếp đoàn Đại học Phúc Đán, Trung Quốc

Đại diện LĐ Khoa Quốc tế học, Phòng ĐN-HTĐTQT

P. 505 nhà E

Phòng ĐN-HTĐTQT

12h00

Hiệu trưởng tiếp đoàn Đại học New South Wales, Úc

Đại diện LĐ Khoa Đông Phương học, Bộ môn Hàn quốc học, Phòng ĐN-HTĐTQT 

 

Phòng ĐN-HTĐTQT

Thứ 6

26/2

 

 

 

 

8h00

Ban Giám hiệu dự Giao ban Khối Hiệu bộ

Chủ tịch CĐ, Bí thư ĐTN, Chủ tịch HSV, Chủ tịch HCCB Trường; LĐ các phòng, TTNVBC–TT, TTĐBCLĐT, Tổ CN-TT

P. 506 nhà E

Phòng HC-TH

Thứ 7

27/2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CN

28/2