Từ ngày 23/5 đến ngày 29/5/2016

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Chuẩn bị

Thứ 2

23/5

 

 

 

 

8h30

PHTr. H. A. Tuấn họp xét điều kiện công nhận học vị và cấp bằng thạc sĩ, tiến sĩ

Đại diện LĐ Khoa Báo chí và Truyền thông, Khoa Du lịch học, Khoa Đông phương học, Khoa Khoa học Chính trị, Khoa Văn học, Khoa Lịch sử, Khoa Triết học, Khoa Khoa học Quản lý, Khoa LTH-QTVP, Khoa Ngôn ngữ, Khoa Xã hội học, Khoa Tâm lý học, Phòng KH-TC, Phòng TT-PC

P. 506 nhà E

Phòng ĐT

9h30

PHTr. H. A. Tuấn làm việc với lãnh đạo Phòng ĐT

 

P. 501 nhà E

 

10h00

Hiệu trưởng tiếp đoàn Học viện Cảnh sát Tư pháp Vân Nam, Trung Quốc

Trưởng khoa Khoa Ngôn ngữ học

P. 505 nhà E

Phòng HT-PT

16h00

Hiệu trưởng đi công tác đến hết ngày 27/5

 

Trung Quốc

Phòng HT-PT

Thứ 3

24/5

 

 

 

 

9h00

PHTr. N. V. Kim làm việc với TTNC Trung Quốc 

Giám đốc và các thành viên TTNC Trung Quốc, đại diện phòng QLNCKH

TTNC Trung Quốc

Phòng QLNCKH,TTNC Trung Quốc

10h30

PHTr. H. A. Tuấn làm việc với TT Ngoại ngữ và Hợp tác đào tạo

Đại diện LĐ Phòng ĐT

P. 501 nhà E

 

14h00

PHTr. N. V. Kim chấm chuyên đề của nghiên cứu sinh

 

Khoa Lịch sử

 

Thứ 4

25/5

 

 

 

 

7h00

PHTr. H. A. Tuấn dự Chương trình “Nhịp cầu Hán Ngữ lần thứ 15

 

Trường Đại học Hà Nội

 

8h30

PHTr. H. A. Tuấn dự bảo vệ luận án tiến sĩ chuyên ngành Lịch sử Thế giới

 

P. 701 nhà E

Phòng ĐT

9h30

PHTr. H. A. Tuấn tiếp đoàn Đại học Ngoại ngữ Busan, Hàn Quốc

Trưởng khoa Khoa Đông phương học

P. 505 nhà E

Phòng HT-PT

Thứ 5

26/5

 

 

 

 

8h30

PHTr. N. V. Kim dự Hội thảo khoa học quốc tế Những vấn đề địa văn hóa Đồng bằng sông Cửu Long đến hết ngày 27/5

Theo giấy mời

P. 506 nhà E

Phòng QLNCKH

10h00

PHTr. H. A. Tuấn tiếp lãnh đạo Đại học Cần Thơ

Lãnh đạo Phòng ĐT

P. 501 nhà E

Phòng ĐT

14h00

PHTr. H. A. Tuấn họp Hội đồng chấm luận án tiến sĩ

 

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

 

15h00

PHTr. H. A. Tuấn họp Thường trực Hội đồng tuyển sinh sau đại học xét điểm chuẩn kì thi tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2016

 

P. 501 nhà E

Phòng ĐT

Thứ 6

27/5

 

 

 

 

8h30

PHTr. H. A. Tuấn dự bảo vệ luận án tiến sĩ chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

 

P. 701 nhà E

Phòng ĐT

9h00

PHTr. H. A. Tuấn họp Hội đồng tuyển sinh sau đại học về xét điểm chuẩn kì thi tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2016

Đại diện LĐ các khoa

Tầng 2 nhà H

Phòng ĐT

9h00

PHTr. N. V. Kim họp về kế  hoạch nghiệm thu đề tài cấp ĐHQGHN năm 2014

Các chủ nhiệm đề tài

P. 501 nhà E

 Phòng QLNCKH

14h00

PHTr. H. A. Tuấn tiếp đoàn Đại học Bansomdejchaopraya Rajabhat, Thái Lan

 

Tầng 2 nhà H

Phòng HT-PT

15h00

PHTr. H. A. Tuấn dự Hội nghị Tổng kết công tác tổ chức và quản lý đào tạo năm học 2015 – 2016 đến hết ngày 28/5

Theo công văn triệu tập

Nhà Công vụ ĐHQGHN,  Hòa Lạc

Phòng ĐT

Thứ 7

28/5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CN

29/5

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  • ussh