Từ ngày 24/12 đến ngày 30/12/2018

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Chuẩn bị

Thứ 2

24/12

 

 

 

 

8h00

Hiệu trưởng, PHTr H.A.Tuấn làm việc với Phòng CT&CTSV về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 551-KH/ĐU ngày 05/10/2018 của Đảng ủy Trường

Lãnh đạo Phòng TCCB; Lãnh đạo và chuyên viên Phòng CT&CTSV

P. 506 nhà E

Phòng TCCB

8h30

PHTr N.V.Kim họp Đề tài Quốc sử

 

61 Phan Chu Trinh

Phòng HCTH

8h30

PHTr H.A.Tuấn dự Lễ bảo vệ LATS chuyên ngành Lưu trữ học

 

P.  302 nhà E

Phòng ĐT

9h30

Hiệu trưởng, PHTr H.A.Tuấn làm việc với Phòng Đào tạo về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 551-KH/ĐU ngày 05/10/2018 của Đảng ủy Trường

Lãnh đạo Phòng TCCB; Lãnh đạo và chuyên viên Phòng ĐT

P. 506 nhà E

Phòng TCCB

11h00

Hiệu trưởng tiếp đại diện ĐSQ Nga

Đại diện LĐ Phòng HT-PT

P. 505 nhà E

Phòng HT-PT

13h30

Hiệu trưởng, PHTr N.V.Kim làm việc với Phòng QLNCKH về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 551-KH/ĐU ngày 05/10/2018 của Đảng ủy Trường

Lãnh đạo Phòng TCCB; Lãnh đạo và chuyên viên Phòng QLNCKH

P. 305 nhà E

Phòng TCCB

15h00

Hiệu trưởng, PHTr N.V.Kim làm việc với Phòng Thanh tra & Pháp chế về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 551-KH/ĐU ngày 05/10/2018 của Đảng ủy Trường

Lãnh đạo Phòng TCCB; Lãnh đạo và chuyên viên Phòng

TTPC

P.  305 nhà E

Phòng TCCB

16h00

Hiệu trưởng, PHTr N.V.Kim làm việc với Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 551-KH/ĐU ngày 05/10/2018 của Đảng ủy Trường

Lãnh đạo các đơn vị: Phòng TCCB; ĐT; QLNCKH; KH-TC; Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc

P.  305 nhà E

Phòng TCCB

Thứ 3

25/12

 

 

 

 

6h30

PHTr H.A.Tuấn đi công tác

 

Quảng Ninh

 

8h00

Hiệu trưởng, PHTr N.V.Kim làm việc với Trung tâm Biển và Hải đảo về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 551-KH/ĐU ngày 05/10/2018 của Đảng ủy Trường

Lãnh đạo các đơn vị: Phòng TCCB; ĐT; QLNCKH; KH-TC; Trung tâm Biển và Hải đảo

P. 305 nhà E

Phòng TCCB

8h30

Đại diện BGH dự Lễ bảo vệ LATS chuyên ngành Quản lí khoa học và công nghệ

 

P.  302 nhà E

Phòng ĐT

8h30

Đại diện BGH dự Lễ bảo vệ LATS chuyên ngành Tâm lí học

 

P. 307 nhà E

Phòng ĐT

9h00

Hiệu trưởng, PHTr N.V.Kim làm việc với Khoa Ngôn ngữ học về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 551-KH/ĐU ngày 05/10/2018 của Đảng ủy Trường       

Đại diện lãnh đạo các Phòng: TCCB, ĐT, QLNCKH; Ban lãnh đạo Khoa, Trưởng các bộ môn thuộc Khoa Ngôn ngữ học

P. 305 nhà E

Phòng TCCB

10h30

Ban Giám hiệu họp bàn về thu nhập tăng thêm

Lãnh đạo các Phòng: Phòng TC-KH, Phòng Phòng TCCB, Chủ tịch Công đoàn Trường

P. 305 nhà E

Phòng TCCB

11h30

Hiệu trưởng tiếp khách Nhật

Đại diện LĐ BM Nhật Bản học (Khoa ĐPH)

P. 505 nhà E 

Phòng HT-PT

13h30

Hiệu trưởng, PHTr T.T.M.Hòa làm việc với Khoa Thông tin Thư viện về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 551-KH/ĐU ngày 05/10/2018 của Đảng ủy Trường

Đại diện lãnh đạo các Phòng: TCCB, ĐT, QLNCKH; Ban lãnh đạo Khoa, Trưởng các bộ môn thuộc Khoa Thông tin Thư viện

P.  305 nhà E

Phòng TCCB

15h00

Hiệu trưởng họp Thường trực Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường

Ủy viên Thường trực HĐKHĐT

P. 506 nhà E

Phòng QLNCKH, Phòng ĐT

Thứ 4

26/12

 

 

 

 

8h30

Hiệu trưởng, PHTr N.V.Kim, PHTr H.A.Tuấn dự phiên họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội (cả ngày)

Theo giấy mời

Hòa Lạc

Phòng HCTH

13h30

Bí thư Đảng ủy tham gia Tổ công tác của Đảng ủy ĐHQGHN đánh giá chất lượng chi bộ Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục

 

Xuân Thủy, Cầu Giấu

Phòng HCTH

14h00

Hiệu trưởng họp ở Tạp chí Đối ngoại

 

1 Hoàng Văn Thụ, Ba Đình

Phòng HCTH

16h00

PHTr N.V.Kim dự Hội đồng bảo vệ LATS cấp cơ sở

 

P.  214 nhà C

Khoa KHCT, Phòng ĐT

18h00

Hiệu trưởng lên lớp Cao học Khoa Quốc tế học

 

P.  301 nhà C

 

Thứ 5

27/12

 

 

 

 

8h00

Bí thư, Phó Bí thư, PHTr T.T.M.Hòa, PHTr H.A.Tuấn dự Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị TW8 và tập huấn công tác Đảng

Đảng ủy viên, Ủy viên các Ban của Đảng ủy, Chánh VP Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư ĐTN, Chủ tịch HSV; Bí thư/ Phó Bí thư các chi bộ

Hòa Lạc

VP Đảng ủy, Phòng HCTH

8h30

Đại diện BGH dự Lễ bảo vệ LATS chuyên ngành Lí luận văn học

 

P.  302 nhà E

Phòng ĐT

14h00

Hiệu trưởng, PHTr T.T.M.Hòa dự Hội nghị Giao ban công tác ĐBCL trong ĐHQGHN

Lãnh đạo và chuyên viên Trung tâm ĐBCLĐT

P. 302 nhà Điều hành

Phòng HC-TH

14h00

PHTr H.A.Tuấn họp xét tốt nghiệp đại học chính quy đợt 4 năm 2018

Đại diện LĐ các phòng: CT&CTSV, Phòng TT & PC, Phòng Phòng KHTC; Đại diện LĐ các Khoa/ Bộ môn trực thuộc

P. 304 nhà E

Phòng ĐT

16h00

Hiệu trưởng, PHTr H.A.Tuấn dự Lễ trao học bổng Chung-Soo

Đại diện LĐ: Phòng CT&CTSV, Phòng HT-PT; Viện ĐT BC&TT, các Khoa và Bộ môn

Tầng 8 nhà E

Phòng CT&CTSV

Thứ 6

28/12

 

 

 

 

8h00

Hiệu trưởng, PHTr T.T.M.Hòa làm việc với Khoa Xã hội học về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 551-KH/ĐU ngày 05/10/2018 của Đảng ủy Trường       

Đại diện lãnh đạo các Phòng: TCCB, ĐT, QLNCKH; Ban lãnh đạo Khoa, Trưởng các bộ môn thuộc Khoa Xã hội học

P. 305 nhà E

Phòng TCCB

8h30

Bí thư Đảng ủy họp Ban Tổ chức Đảng ủy

Các đ/c Ủy biên BTC Đảng ủy

VP Đảng ủy

VP Đảng ủy

8h30

PHTr H.A.Tuấn dự Lễ bảo vệ LATS chuyên ngành Văn học Việt Nam  

 

P. 302 nhà E

Phòng ĐT

9h30

Hiệu trưởng, PHTr T.T.M.Hòa làm việc với Khoa Nhân học về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 551-KH/ĐU ngày 05/10/2018 của Đảng ủy Trường       

Đại diện lãnh đạo các Phòng: TCCB, ĐT, QLNCKH; Ban lãnh đạo Khoa, Trưởng các bộ môn thuộc Khoa Nhân học

P. 305 nhà E

Phòng TCCB

10h00

PHTr H.A.Tuấn chúc Tết SV nước ngoài

Đại diện LĐ: Phòng CT&CTSV, Phòng ĐT và Phòng HT-PT, Khoa NNH.

P. 201 nhà E

Phòng CT&CTSV

13h30

Hiệu trưởng, PHTr T.T.M.Hòa làm việc với Bộ môn Tôn giáo về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 551-KH/ĐU ngày 05/10/2018 của Đảng ủy Trường

Đại diện lãnh đạo các Phòng: TCCB, ĐT, QLNCKH; Ban lãnh đạo Khoa, Trưởng các bộ môn thuộc BM TGH

P. 305 nhà E

Phòng TCCB

14h00

PHTr H.A.Tuấn dự Lễ bảo vệ LATS chuyên ngành Trung Quốc học

 

P. 302 nhà E

Phòng ĐT

15h00

Ban giám hiệu dự Giao ban khối Hiệu bộ

Chủ tịch Công đoàn, Chánh VP Đảng ủy, Bí thư ĐTN, Chủ tịch HSV, Chủ tịch HCCB Trường; Lãnh đạo các Phòng ban, Trung tâm thuộc Khối Hiệu bộ

P. 506 nhà E

Phòng HC-TH

16h00

PHTr H.A.Tuấn chúc Tết SV nội trú

Phòng CT&CTSV, Đoàn TN, Hội SV

KTX Mễ Trì

Phòng CT&CTSV

18h00

Hiệu trưởng lên lớp Cao học Khoa Quốc tế học

 

P. 301 nhà C

 

Thứ 7

29/12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CN

30/12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Ghi chú: - Lịch này thay cho giấy mời.

                  - Xe đưa đón đại biểu dự Hội nghị quán triệt NQ Đảng xuất phát ở sân nhà E lúc 7h15

               

 


  • ussh