Từ ngày 2/5 đến ngày 8/5/2016

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Chuẩn bị

Thứ 2

2/5

 

 

 

 

 

Nghỉ bù

 

 

 

Thứ 3

3/5

 

 

 

 

 

Nghỉ bù

 

 

 

Thứ 4

4/5

 

 

 

 

8h00

Ban Giám hiệu dự giao ban toàn Trường

Thủ trưởng các đơn vị, Bí thư các chi bộ; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Sinh viên, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Trường

P. 506 nhà E

Phòng HC-TH

10h00

PHTr. H. A. Tuấn, PHTr. N. V. Kim đi chỉ đạo kì thi đánh giá năng lực của ĐHQGHN năm 2016 đến hết ngày 9/5

Theo triệu tập

Hải Phòng, Nam Định

Phòng ĐT

13h00

Hiệu trưởng đi kiểm tra công tác thi đánh giá năng lực

 

Nam Định

 

13h30

PHTr. T. T. M. Hoà lên lớp

 

P. 505 nhà B

 

Thứ 5

5/5

 

 

 

 

8h30

Hiệu trưởng chấm thi cao học

 

 

 

14h00

Hiệu trưởng làm việc với Ban KHCN, ĐHQGHN về triển khai kế hoạch KHCN 2016 và xây dựng kế hoạch 2017

 

P. 501 nhà E

Phòng QLNCKH

18h00

PHTr. T. T. M. Hoà lên lớp

 

P. 505 nhà B

 

Thứ 6

6/5

 

 

 

 

8h00

Hiệu trưởng đi kiểm tra công tác thi đánh giá năng lực

 

Hải Phòng

 

13h30

PHTr. T. T. M. Hoà lên lớp

 

P. 505 nhà B

 

Thứ 7

7/5

 

 

 

 

 

Hiệu trưởng đi công tác

 

Đà Nẵng

 

CN

8/5

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  • ussh