Từ ngày 28/3 đến ngày 3/4/2016

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Chuẩn bị

Thứ 2

28/3

 

 

 

 

9h00

Hiệu trưởng tiếp khách Nhật Bản

Đại diện LĐ Khoa Đông Phương học, Bộ môn Nhật Bản học

P. 505 nhà E

Khoa Đông phương học

10h00

Hiệu trưởng giảng bài cho sinh viên Hoa Kỳ

 

P. 506 nhà E

 

Thứ 3

29/3

 

 

 

 

8h30

PHTr. H. A. Tuấn dự Lễ phát động cuộc thi Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

 

Hội trường T45, Trường  Đại học Thuỷ lợi

 

9h30

PHTr. H. A. Tuấn đi công tác

 

Sóc Sơn

 

13h00

PHTr. N. V. Kim lên lớp

 

P. 403 nhà BC

 

14h00

Hiệu trưởng họp ở Học viện Ngoại giao

 

69 Chùa Láng

 

15h00

Hiệu trưởng lên lớp

 

P. 305 nhà G

 

Thứ 4

30/3

 

 

 

 

8h00

Hiệu trưởng họp về việc kiện toàn nhân sự lãnh đạo Khoa Thông tin – Thư viện

 

Khoa Thông tin – Thư viện

Phòng TCCB

8h30

PHTr. H. A. Tuấn họp Hội đồng kỷ luật sinh viên

Các thành viên Hội đồng

P. 506 nhà E

Phòng CT-CTSV

14h00

Hiệu trưởng họp về việc kiện toàn nhân sự lãnh đạo Khoa Báo chí và Truyền thông

 

Khoa Báo chí và Truyền thông

Phòng TCCB

14h00

PHTr. H. A. Tuấn họp xét tốt nghiệp công nhận học vị thạc sĩ và tiến sĩ

 

Đại diện LĐ Khoa Báo chí và Truyền thông, Khoa Xã hội học, Khoa Du lịch học, Khoa Đông phương học, Khoa Khoa học Quản lý, Khoa LTH-QTVP, Khoa Quốc tế học, Khoa Lịch sử, Khoa Nhân học, Khoa Ngôn ngữ học, Khoa Triết học, Khoa Tâm lý học, Khoa Văn học, Khoa Thông tin – Thư viện; đại diện LĐ Phòng TT-PC, Phòng KH-TC

P. 506 nhà E

Phòng ĐT

18h00

Hiệu trưởng lên lớp

 

P. 102 nhà BC

 

Thứ 5

31/3

 

 

 

 

8h00

Hiệu trưởng, PHTr. N. V. Kim họp Đảng uỷ ĐHQGHN (cả ngày)

 

P. 203, Nhà Điều hành, ĐHQGHN

 

14h00

PHTr. H. A. Tuấn dự họp Trưởng tiểu ban đề thi tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2016

Các Trưởng tiểu ban đề thi

P. 506 nhà E

Phòng ĐT

15h00

PHTr. H. A. Tuấn họp xét tốt nghiệp đại học chính quy đợt 1 năm 2016

Đại diện LĐ các khoa, Phòng CT-CTSV, Phòng KH-TC

P. 506 nhà E

Phòng ĐT

16h00

PHTr. N. V. Kim lên lớp

 

P. 302 nhà AB

 

Thứ 6

1/4

 

 

 

 

8h00

Ban Giám hiệu dự giao ban toàn Trường

Thủ trưởng các đơn vị, Bí thư các chi bộ; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Sinh viên, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Trường

P. 506 nhà E

Phòng HC-TH

14h00

PHTr. H. A. Tuấn họp về việc biên soạn ngân hàng câu hỏi thi hết học phần

Các Tổ trưởng tổ biên soạn Ngân hàng câu hỏi thi hết học phần

P. 506 nhà E

Phòng ĐT

Thứ 7

2/4

 

 

 

 

8h00

Hiệu trưởng dự Tọa đàm về xu hướng giáo dục đại học thế giới

Theo công văn triệu tập

Hội trường tầng 8 nhà E, Tầng 2 nhà H

Phòng TCCB, Đoàn Thanh niên

8h00

PHTr. H. A. Tuấn chỉ đạo tư vấn tuyển sinh

 

Trường PTTH Chuyên Thái Nguyên

Phòng CT-CTSV

CN

3/4

 

 

 

 

18h30

Hiệu trưởng tiếp khách Hoa Kỳ