Từ ngày 4/1 đến ngày 10/1/2016

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Chuẩn bị

Thứ 2

4/1

 

 

 

 

8h00

Hiệu trưởng dự Triển lãm sản phẩm khoa học công nghệ tiêu biểu của ĐHQGHN

Đại diện LĐ Phòng QLNCKH, Phòng CT-CTSV, Phòng HC-TH, Bảo tàng Nhân học, TT Nghiệp vụ Báo chí – Truyền thông, Công ty Dịch vụ Khoa học và Du lịch, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Trường

ĐHQGHN

Phòng QLNCKH

10h30

Hiệu trưởng tiếp khách

 

P. 505 nhà E

 

14h00

Ban Giám hiệu dự giao ban toàn Trường

Thủ trưởng các đơn vị, Bí thư các chi bộ; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Sinh viên, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Trường

P. 506 nhà E

Phòng HC-TH

14h00

Đại diện Ban Giám hiệu dự Hội đồng cấp cơ sở xét tặng Giải thưởng KHCN ĐHQGHN

Các thành viên Hội đồng

P. 501 nhà E

Phòng QLNCKH

Thứ 3

5/1

 

 

 

 

8h00

Hiệu trưởng, PHTr. T. T. M. Hoà họp với Hội đồng đánh giá đồng cấp CTĐT CLC ngành Văn học

Hội đồng tự đánh giá, đại diện LĐ các phòng, Khoa Văn học

P. 506 nhà E

TTĐBCLĐT, Khoa Văn học

11h00

Ban Giám hiệu trả lời phỏng vấn của đoàn đánh giá ngoài CTĐT CLC ngành Văn học

Đại diện lãnh đạo các phòng, TTĐBCLĐT

P. 506 nhà E

TTĐBCLĐT 

14h00

PHTr. N. V. Kim làm việc tại Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển

 

Tầng 2 nhà A

 

14h00

Đại diện Ban Giám hiệu làm việc với Học viện Phật giáo Nam tông khơmer về mở ngành Tôn giáo học

Đại diện LĐ Phòng Đào tạo, Khoa Triết học

P. 506 nhà E

Phòng ĐT

18h00

Hiệu trưởng dự Toạ đàm tại Trung tâm Văn hoá Pháp

 

24 Tràng Tiền

 

Thứ 4

6/1

 

 

 

 

8h00

PHTr. N. V. Kim làm việc với Trường Trung cấp Phật học tỉnh Kiên Giang về mở ngành Tôn giáo học

Đại diện LĐ Phòng Đào tạo, Khoa Triết học

P. 506 nhà E

Phòng ĐT

9h00

Hiệu trưởng tiếp GS. Daniel Weissberg, Giám đốc Trung tâm Phát triển Nông thôn và GS. Jean Joures, Đại học Toulouse

Đại diện LĐ Phòng ĐN-HTĐTQT, Khoa Tâm lý học, PGS. TS. Trịnh Văn Tùng

P. 505 nhà E

Phòng ĐN-HTĐTQT

14h00

PHTr. N. V. Kim họp Hội đồng chấm luận án tiến sĩ

 

Học viện Khoa học Xã hội

 

16h00

PHTr. T. T. M. Hoà họp tổng kết đánh giá đồng cấp CTĐT CLC ngành Văn học

Hội đồng tự đánh giá, đại diện LĐ các phòng, Khoa Văn học

P. 506 nhà E

TTĐBCLĐT, Khoa Văn học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 5

7/1

 

 

 

 

7h30

PHTr. N. V. Kim đi công tác đến hết ngày 8/1

 

Đà Nẵng

 

8h00

Hiệu trưởng dự Hội nghị tổng kết công tác thi đua – khen thưởng năm học 2014 – 2015

 

P. 901, Nhà Điều hành, ĐHQGHN

 

9h00

PHTr. T. T. M. Hoà họp về kế hoạch đánh giá các CTĐT năm 2016

Đại diện LĐ Khoa Triết học, Khoa Tâm lý học, Khoa Xã hội học, Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt, Khoa Lịch sử 

P. 501 nhà E

TTĐBCLĐT

11h00

Hiệu trưởng tiếp GS. Pierre Journoud

PGS. TS. Hoàng Anh Tuấn

P. 505 nhà E

Phòng ĐN-HTĐTQT

Thứ 6

8/1

 

 

 

 

8h00

Hiệu trưởng dự Hội thảo về kết quả Hội nghị COP 21

 

KS. Sheraton

 

10h30

Ban Giám hiệu họp về việc chuẩn bị Tết Âm lịch

Đại diện LĐ các phòng

P. 506 nhà E

Phòng TCCB

14h00

Hiệu trưởng dự thuyết trình của GS. Bryan Turner

Cán bộ Khoa Xã hội học, Khoa Khoa học Quản lý, Khoa Nhân học và cán bộ trẻ các khoa

P. 506 nhà E

Phòng QLNCKH

15h00

PHTr. T. T. M. Hoà họp Hội đồng chấm luận án tiến sĩ

 

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

 

Thứ 7

9/1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CN

10/1