Từ ngày 9/10 đến ngày 15/10/2017

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Chuẩn bị

Thứ 2

9/10

 

 

 

 

8h30

PHTr H.A.Tuấn dự Bảo vệ Luận án tiến sĩ ngành Xã hội học

 

P. 302 nhà E

 

9h00

Hiệu trưởng lên lớp

 

P. 501 nhà G

 

14h00

Đại diện Thường vụ Đảng ủy dự họp BCH Hội Cựu giáo chức Trường về đại hội Hội CGC nhiệm kỳ 2017-2022

BCH Hội Cựu giáo chức

P. 506 nhà E

VP Công đoàn

18h00

Hiệu trưởng dự tiếp tân của văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc

 

KS Marriott, 8 Đỗ Đức Dục

Phòng ĐT, Phòng HT-PT

Thứ 3

10/10

 

 

 

 

7h00

PHTr T.T.M.Hòa lên lớp

 

P. 101 nhà A-B

 

9h30

PHTr H.A.Tuấn họp về công tác truyền thông phục vụ tuyển sinh năm 2018

Lãnh đạo Phòng CT&CTSV, Phòng ĐT, Phòng KH-TC, Đoàn TN&HSV, Trung tâm CMP

P. 506 nhà E

Phòng CT&CTSV, Phòng ĐT

14h00

BGH họp thường trực Hội đồng Khoa học và Đào tạo

 

P. 506 nhà E

Phòng ĐT, Phòng QLNCKH

Thứ 4

11/10

 

 

 

 

7h00

PHTr N.V.Kim lên lớp

 

P. 203 nhà I

 

7h00

PHTr T.T.M.Hòa lên lớp

 

P. 101 nhà A-B

 

8h00

Hiệu trưởng chủ trì Buổi họp thẩm định cấp cơ sở đề tài NCKH ĐHQGHN năm 2018

 

P. 305 nhà E

Phòng QLNCKH

12h45

PHTr N.V.Kim lên lớp

 

P. 401 nhà A-B

 

14h00

PHTr H.A.Tuấn Bảo vệ Luận án tiến sĩ ngành Triết học

 

P. 302 nhà E

 

Thứ 5

12/10

 

 

 

 

12h45

PHTr N.V.Kim lên lớp

 

P. 404 nhà G

 

13h00

PHTr H.A.Tuấn giảng chuyên đề

 

 

 

14h00

Bí thư Đảng ủy dự Hội nghị liên tịch Ban Giám đốc và Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN

 

P. 202 nhà Điều hành

Phòng HC-TH

Thứ 6

13/10

 

 

 

 

8h00

PHTr T.T.M.Hòa dự Hội thảo quốc tế

 

ĐH Kinh tế Quốc dân

Phòng HC-TH

8h00

PHTr N.V.Kim dự  Hội nghị khoa học cán bộ trẻ và học viên sau đại học năm 2017 với chủ đề "Khoa học xã hội và nhân văn Việt Nam trong quá trình toàn cầu hóa”

Theo Công văn triệu tập

P. 304 nhà E

Phòng QLNCKH

8h30

Hoàng Anh Tuấn họp với lãnh đạo Khoa KHQL về các chương trình đào tạo của Khoa

Lãnh đạo: Khoa KHKQL, Phòng ĐT

P. 506 nhà E

 

11h30

Hiệu trưởng dự sinh hoạt số 12 của “Lunch Box Club for English” (LBCE) dành cho CB-GV Nhà trường

Theo đăng ký

Tầng 1 nhà E

Phòng TCCB

14h00

Hiệu trưởng tiếp hiệu trưởng Trường Đại học Virginia (Mỹ)

Lãnh đạo phòng HT-PT

P. 505 nhà E

Phòng HT-PT

14h00

Bí thư Đảng ủy họp Ban tổ chức Đảng ủy

Ban tổ chức Đảng ủy

VP Đảng ủy

VP Đảng ủy

17h00

Hiệu trường đi công tác đến hết ngày 16/10

 

 

Phòng HC-TH

Thứ 7

14/10

 

 

 

 

8h30

PHTr H.A.Tuấn Bảo vệ Luận án tiến sĩ ngành Quản lí khoa học và công nghệ

 

P. 304 nhà E

 

CN

15/10

 

 

 

 

7h30

Đại diện BGH dự Đại hội Đại biểu Hội CCB Thành phố HN lần thứ VI

 

Số 8, Phạm Hùng

Phòng HC-TH