25/4/2018: Tập huấn kỹ năng công bố quốc tế

Nhằm mục đích nâng cao kỹ năng viết bài báo khoa học theo tiêu chuẩn của các tạp chí khoa học có uy tín trên thế giới, với sự hỗ trợ chuyên môn từ Đại học New South Wales (UNSW), Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tổ chức buổi tập huấn kỹ năng công bố quốc tế với kế hoạch như sau:

  • Thời gian: 14h00, ngày 25/04/2018.
  • Địa điểm: Phòng 506 nhà E.
  • Diễn giả: Giáo sư Mark Turner và Michael O 'Donnell (từ UNSW).


  • Ussh