6/4/2018: Seminar Khoa Nhân học

Khoa Nhân học kính mời các thầy cô và NCS, HVCH dự Seminar Khoa Nhân học:

  • Đề tài: Tibetant Refugees in North India: Inpact on Tribal Identity. How are Tibetan refugees in Dharamsala reshaping Gaddi tribal identity, caste confugurations and expectations of the Indian state for minority benefits?
  • Diễn giả: Stephen Christopher (PhD student, Department of Anthropology, Syracuse University, Mỹ).
  • Thời gian: 14h00, thứ Sáu, ngày 6/4/2018.
  • Địa điểm: Phòng 314 nhà A, Khoa Nhân học.
  • Ngôn ngữ: Tiếng Anh (không phiên dịch).