ASEAN - QA trao chứng nhận hoàn thành DA phát triển VH chất lượng cho Ussh

Ngày 23/3/2018, tại hội thảo tổng kết Chương trình dự án ASEAN - QA giai đoạn 2016 - 2018 tại Bangkok (Thái Lan), Trường ĐHKHXH&NV được Chương trình này trao chứng nhận thực hiện thành công dự án mang tên “Từ báo cáo tự đánh giá đến phát triển văn hóa chất lượng tại Trường ĐHKHXH&NV”.

Chương trình dự án ASEAN - QA là hướng tới mục tiêu nâng cao năng lực đảm bảo chất lượng nội bộ trong giáo dục đại học. Chương trình nhận sự tài trợ của các tổ chức quốc tế: HRK (Diễn đàn Hiệu trưởng các trường đại học Đức), DAAD (Cơ quan trao đổi Hàn Lâm Đức), AQAN (Mạng lưới đảm bảo chất lượng ASEAN), AUN (Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á), ENQA (Hiệp hội đảm bảo chất lượng trong giáo dục đại học châu Âu), SEAMEO RIHED (Hội đồng Bộ trưởng giáo dục Đông Nam Á) và Đại học Potsdam (CHLB Đức).

Chương trình gồm các khóa tập huấn về đảm bảo chất lượng và triển khai dự án tại các trường đại học trong giai đoạn 2016 - 2018. Trong 32 trường đại học của Đông Nam Á tham gia Chương trình dự án ASEAN - QA có 6 trường đại học Việt Nam là: Trường ĐHKHXH&NV - ĐHQGHN, Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội, Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học Việt Đức.

Trường ĐHKHXH&NV đã đăng ký và triển khai dự án “Từ báo cáo tự đánh giá đến phát triển văn hóa chất lượng tại Trường ĐHKHXH&NV”. Dự án có ba nhóm hoạt động chính gồm: nâng cao năng lực tiếng Anh cho cán bộ và giảng viên; thực hiện khảo sát trực tuyến về Lấy ý kiến phản hồi của người học về học phần; đổi mới chương trình đào tạo cử nhân ngành Đông phương học và Triết học. Đơn vị thực hiện dự án gồm: Trung tâm Đảm bảo Chất lượng Đào tạo, Phòng Tổ chức cán bộ, Khoa Đông Phương học và Khoa Triết học. Dự án đã đạt được những thành công nhất định, qua đó thúc đẩy các hoạt động cải tiến chất lượng theo khuyến nghị của đoàn đánh giá ngoài AUN - QA, góp phần nâng cao văn hóa chất lượng trong Nhà trường.

Trường ĐHKHXH&NV đã báo cáo kết quả thực hiện dự án trên tại Hội thảo tổng kết Chương trình dự án ASEAN - QA giai đoạn 2016 - 2018 và được Chương trình trao chứng nhận thực hiện thành công dự án. Trong thời gian tới, Trường ĐHKHXH&NV sẽ tiếp tục triển khai thêm nhiều hoạt động liên quan đến đảm bảo chất lượng nội bộ, tuyên truyền hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục và thực hiện văn hóa chất lượng trong Nhà trường.


  • Trần Thuý Anh