Chuẩn đầu ra

1. Về kiến thức và năng lực chuyên môn

1.1.  Về kiến thức

Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo có kiến thức lý thuyết chuyên sâu trong lĩnh vực đào tạo; nắm vững kỹ thuật và có kiến thức thực tế để có thể giải quyết các công việc phức tạp; tích luỹ được kiến thức nền tảng về các nguyên lý cơ bản, các quy luật tự nhiên và xã hội trong lĩnh vực được đào tạo để phát triển kiến thức mới và có thể tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn; có kiến thức quản lý, điều hành, kiến thức pháp luật và bảo vệ môi trường liên quan đến lĩnh vực được đào tạo; và có kiến thức cụ thể và năng lực chuyên môn như sau:

1.1.1. Kiến thức chung

- Có nhận thức chính trị tốt;

- Có năng lực tư duy chủ động và độc lập trong nghiên cứu khoa học;

- Đủ trình độ ngoại ngữ để làm việc;

- Có khả năng học tập suốt đời;

- Có khả năng sử dụng Tiếng Anh cơ bản với các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết tương đương bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

1.1.2. Kiến thức theo lĩnh vực 

- Có kiến thức đại cương về văn hóa, xã hội, kinh tế, tâm lý, ngôn ngữ;

- Nắm vững phương pháp nghiên cứu khoa học xã hội;

- Có khả năng tự học và tự nghiên cứu nâng cao trình độ;

- Hiểu rõ mối quan hệ biện chứng của ngành Thông tin học với các ngành khác.

1.1.3. Kiến thức của khối ngành

- Nắm được những kiến thức cơ bản của các khối ngành gần với ngành Thông tin học;

- Nắm chắc mối liên hệ bản chất của ngành Thông tin học với các ngành trong khối;

- Nắm vững kiến thức đại cương của ngành Thông tin học;

- Hiểu rõ dạng thông tin chuyên biệt phục vụ lãnh đạo, quản lý.

1.1.4. Kiến thức của nhóm ngành

- Nắm vững lý thuyết chung của chuyên ngành Khoa học thông tin và Quản trị thông tin;

- Hiểu sâu kiến thức phát triển, xử lý, lưu giữ, bảo quản và phân phối thông tin;

- Nắm vững quy tắc, phương pháp, quy trình xử lý hình thức, xây dựng cơ sở dữ liệu;

- Biết cách xây dựng cổng thông tin điện tử và quản trị nội dung trên các hệ thống phân phối thông tin trực tuyến;

- Hiểu rõ phương pháp xây dựng sưu tập số;

- Nắm được cách thức tổ chức hệ thống thông tin phục vụ các đối tượng người dùng tin khác nhau theo các hình thức truyền thống và hiện đại;

- Đủ trình độ ngoại ngữ để tác nghiệp;

- Biết cách xây dựng chiến lược tìm tin và kỹ thuật tìm tin.

1.1.5. Kiến thức ngành

  • Kiến thức hướng chuyên ngành Thông tin học ứng dụng

- Nắm vững phương pháp xử lý nội dung thông tin;

- Nắm vững công nghệ để tổ chức lưu trữ, bảo quản và tra cứu tài liệu;

- Biết cách tạo lập các sản phẩm và dịch vụ thông tin;

- Nắm vững nội dung tự động hóa hoạt động thông tin và quản trị thông tin;

- Nắm vững phần mềm và các yếu tố cấu thành thư viện số;

- Đủ trình độ ngoại ngữ để phục vụ công tác chuyên môn;

- Hiểu rõ loại hình cơ quan, dịch vụ thông tin chuyên biệt/đặc thù khác;

- Nắm bắt được kiến thức về marketing các sản phẩm & dịch vụ thông tin.

  • Kiến thức hướng chuyên ngành Quản trị thông tin

- Nắm rõ vai trò, chức năng của hệ quản trị nội dung trực tuyến và sửa dụng thành thạo hệ quản trị này;

- Hiểu rõ về cấu trúc hệ thống thông tin, đồng thời nắm vững các quy tắc, công cụ và phương pháp để thiết kế và phân tích hệ thống thông tin;

- Hiểu rõ và đánh giá được các hệ thống thông tin hỗ trợ ra quyết định, hệ thống thông tin dự báo, hệ thống thông tin phục vụ doanh nghiệp và hệ thống thông tin quản lý;

- Năm vững các yêu cầu và công củ để đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin;

- Hiểu rõ về quản trị nhân lực và viết cánh quản trị thông tin về nguồn nhân lực trong một tổ chức;

- Nắm vững các phương pháp truyền thông xã hội và biết cách xây dựng và sử dụng hệ quản trị quan hệ khác hàng;

- Nắm vững các nội dung của quản trị dự án và biết cách xây dựng và triển khai một dự án cụ thể;

- Hiểu rõ vai trò của thống kê khoa học và biết cách  tiến hành các hoạt động thống kê khoa học;

- Nắm được các chính sách và chiến lược phát triển và quản lý thông tin của Nhà nước.

  • Kiến thức thực tập và tốt nghiệp

- Hiểu và năm vững dây chuyền thông tin tư liệu trong thực tế;

- Đánh giá năng lực hoạt động của đơn vị đến thực thập;

- Hiểu rõ công cụ trong công tác xử lý tài liệu;

- Hiểu rõ  các loại hình tổ chức kho tài liệu và cơ sở dữ liệu;

- Nắm được nội dung, yêu cầu, cách triển khai dịch vụ thông tin;

- Nắm được các chuẩn công nghệ, phần mềm và các thiết bị hiện đại;

- Biết được yêu cầu đối với một chuyên gia thông tin, chuyên gia thư viện;

- Có nhận thức đúng đắn về chính sách thông tin quốc gia;

- Nắm vững phương pháp nghiên cứu và thu thập nhu cầu người dùng tin.

1.2. Năng lực tự chủ và trách nhiệm

- Có năng lực dẫn dắt về chuyên môn, nghiệp vụ đã được đào tạo; có sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao; có khả năng tự định hướng, thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau; tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; có khả năng đưa ra được kết luận về các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ thông thường và một số vấn đề phức tạp về mặt kỹ thuật; có năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể; có năng lực đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn ở quy mô trung bình.

2. Về kỹ năng

2.1 Kỹ năng chuyên môn

- Có kỹ năng hoàn thành công việc phức tạp đòi hỏi vận dụng kiến thức lý thuyết và thực tiễn của ngành được đào tạo trong những bối cảnh khác nhau; có kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu và thông tin, tổng hợp ý kiến tập thể và sử dụng những thành tựu mới về khoa học công nghệ để giải quyết những vấn đề thực tế hay trừu tượng trong lĩnh vực được đào tạo; có năng lực dẫn dắt chuyên môn để xử lý những vấn đề quy mô địa phương và vùng miền;

- Thành thạo khi tác nghiệp phát triển, xử lý, tổ chức, bảo quản, tạo dựng sản phẩm và tổ chức các dịch vụ thông tin trong các môi trường làm việc khác nhau;

- Có khả năng lập luận đưa ra giải pháp hoàn thành tốt nhiệm vụ;

- Có khả năng nghiên cứu khám phá tri thức thông tin học mới,  tiên tiến trên thế giới;

- Có khả năng tư duy logic, hệ thống khi tác nghiệp;

- Nhanh nhạy đánh giá điều kiện cơ quan để ứng dụng tri thức mới;

- Có kỹ năng phân tích thông tin nội lực và ngoại lực để tổ chức quản lý hiệu quả;

- Nhạy bén trong việc nắm bắt và ứng dụng tri thức mới vào thực tiễn của ngành;

- Uyển chuyển trong tiếp nhận tri thức thông tin mới để phát triển sự nghiệp thông tin;

- Biết tổ chức quy trình dây chuyền thông tin tư liệu;

- Biết thu hút đầu tư bên ngoài và phát triển nguồn lực bên trong;

- Nhanh chóng tiếp nhận và triển khai chỉ đạo của cấp trên;

- Biết tổ chức triển khai nghiên cứu khoa học;

- Nhạy bén xác định được vấn đề cấp thiết và dự báo xu hướng phát triển của ngành.

2.2. Kỹ năng bổ trợ

- Thành thạo trong giao tiếp;

- Có kỹ năng hợp tác, làm việc nhóm;

- Có kỹ năng đàm phán;

- Có nghệ thuật trong việc thuyết trình;

- Có khả năng kích thích nhu cầu thông tin của người dùng tin;

- Kiểm soát được bản thân;

- Làm việc có tính chuyên nghiệp;

- Có kỹ năng làm việc độc lập;

- Thành thạo trong sử dụng máy tính & các phần mềm quản trị thông tin;

- Có kỹ năng sư phạm có thể giảng dạy trong các cơ sở đào tạo TT-TV;

- Có kỹ năng ngoại ngữ chuyên ngành ở mức có thể hiểu được các ý chính của một báo cáo hay bài phát biểu về các chủ đề quen thuộc trong công việc liên quan đến ngành được đào tạo; có thể sử dụng ngoại ngữ để diễn đạt, xử lý một số tình huống chuyên môn thông thường; có thể viết được báo cáo có nội dung đơn giản, trình bày ý kiến liên quan đến công việc chuyên môn.

3. Về phẩm chất đạo đức

3.1. Phẩm chất đạo đức cá nhân

- Thật thà, trung thực, nhân ái, tình nghĩa;

- Uy tín;

- Có ý thức tổ chức kỷ luật;

- Có ý thức trách nhiệm, phục vụ nhân dân, vì cộng đồng;

-  Không vụ lợi, cá nhân chủ nghĩa, quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

3.2. Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp

- Chấp hành tốt  đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước;

- Thực hiện tốt các quy định của ngành;

- Có lòng yêu nghề;

- Có tinh thần trách nhiệm cao để hoàn thành tốt nhiệm vụ;

- Có tính cẩn thận trong khi tác nghiệp;

- Sẵn sàng phục vụ  người dùng tin;

- Có ý thức chủ động tự học, tự nghiên cứu;

- Khiêm tốn, tích cực học hỏi nghiệp vụ;

- Có ý thức trở thành nhà thông tin học chân chính;

- Kết quả nghiên cứu có giá trị khoa học và thực tiễn;

- Có sức khoẻ tốt và có ý thức rèn luyện sức khỏe;

- Có ý thức và tác phong nghề nghiệp chuẩn mực;

- Tôn trọng và tuân thủ luật pháp quốc tế;

- Thực hiện nghiêm túc vấn đề bản quyền;

- Tích cực tham gia và tuân thủ các quy định của tổ chức nghề nghiệp;

- Sẵn sàn hợp tác vì sự phát triển của ngành TT-TV.

3.3. Phẩm chất đạo đức xã hội

- Có ý thức chính trị: trung thành với lý tưởng của Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh;

- Thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước;

- Đặt lợi ích cộng đồng, xã hội trên lợi ích cá nhân;

- Tự tin, nghị lực, khoan dung;

- Có ý thức sẵn sàng phục vụ nhân dân, vì sự phát triển xã hội;

- Có đầy đủ đức tính tốt của người công dân trong xã hội.

4. Những vị trí công tác người học có thể đảm nhiệm sau khi tốt nghiệp

- Chuyên gia thông tin KH&CN nói chung và trong các viện/trung tâm thông tin khoa học xã hội & nhân văn nói riêng; Các trung tâm thông tin, thư viện, các trang báo điện tử… của các bộ, ban, ngành, vụ, viện từ trung ương đến địa phương; Các cơ quan lưu trữ quốc gia; Các trung tâm thông tin, thư viện các trường đại học, cao đẳng, phổ thông và thư viện của các tỉnh thành;

- Chuyên gia thông tin trong các tổ chức doanh nghiệp, các tổ chức phi chính phủ, chuyên gia quản trị nội dung cho cổng thông tin/website của các doanh nghiệp, các trang báo truyền thống và điện tử, các kênh truyền hình và các tạp chí điện tử của các cơ quan nhà nước và tổ chức phi chính phủ;

- Cán bộ thông tin văn hóa của các trung tâm, nhà văn hóa của các cơ quan của Trung ương  và địa phương;

- Chuyên gia thu thập, phân tích và tổng hợp thông tin theo chuyên đề phục vụ lãnh đạo và quản lý của các cơ quan an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa...;

- Giảng viên của các cơ sở đào tạo ngành Thông tin học và Khoa học Thư viện.

5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

- Có khả năng tự học suốt đời;

- Có thể tiếp tục theo học ngành học này ở các bậc đào tạo sau đại học;

- Có thể tham gia học ở bậc đào tạo sau đại học của các ngành thuộc nhóm ngành gần;

- Có thể tham gia các khóa đào tạo chuyên ngành ngắn hạn;

- Có thể tham gia cộng đồng học thuật / chuyên môn ngành Khoa học thông tin - thư viện.


  • ussh