Chuẩn hóa công tác đào tạo sau đại học

Tại Hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh và kiểm tra công tác đào tạo sau đại học (SĐH) năm 2018 diễn ra sáng nay (27/11/2018), các ý kiến phát biểu ủng hộ định hướng chuẩn hóa các khâu của công tác đào tạo SĐH, minh bạch hóa thông tin và đẩy mạnh cơ chế phối hợp, liên thông các cấp trong hoạt động quản lý.

Hội nghị đã nghe các báo cáo chuyên đề như: kết quả kiểm tra hoạt động đào tạo SĐH tại các đơn vị do ThS. Nguyễn Văn Thủy (Trưởng phòng Thanh tra Pháp chế) trình bày; các kiến nghị, đề xuất của các đơn vị về công tác đào tạo SĐH do PGS.TS Bùi Thành Nam (Trưởng phòng Đào tạo) trình bày; tổng kết công tác tuyển sinh SĐH do ThS. Hoàng Văn Quynh (Phó phòng Đào tạo) trình bày.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Anh Tuấn chủ trì Hội nghị

Hội nghị ghi nhận những kết quả tích cực trong công tác tuyển sinh SĐH của Nhà trường năm 2018 vừa qua. Qua hai đợt thi tuyển, đã có 413 học viên cao học và 50 nghiên cứu sinh trúng tuyển vào cách chuyên ngành đào tạo của Nhà trường. Trong bối cảnh tuyển sinh SĐH nói chung gặp nhiều khó khăn trong những năm qua, thành tích tuyển sinh và đào tạo SĐH của Nhà trường có đóng góp thiết thực vào sự phát triển của hoạt động đào tạo SĐH ở Đại học Quốc gia Hà Nội. Đặc biệt, nhiều đơn vị đào tạo thể hiện sự năng động trong tiếp cận người học và mở rộng phạm vi tuyển sinh các chuyên ngành thạc sỹ ứng dụng ra các tỉnh thành trong cả nước tiêu biểu như việc Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông tổ chức đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho địa bàn Tây Nam Bộ...

ThS. Nguyễn Văn Thủy (Trưởng phòng Thanh tra Pháp chế) báo cáo kết quả công tác kiểm tra hoạt động đào tạo SĐH tại các đơn vị

Chia sẻ tại Hội nghị, PGS.TS Hoàng Anh Tuấn (Phó Hiệu trưởng Nhà trường) đề cập những khó khăn trước mắt về lâu dài của mảng hoạt động này trong bối cảnh nhu cầu học tập sau đại học của xã hội đang có xu hướng bão hòa, cạnh tranh mạnh giữa các cơ sở đào tạo, sự thất thế của nhiều chuyên ngành cổ điển và sự lên ngôi của những chuyên ngành mới mang tính liên và xuyên ngành nhằm giải quyết các vấn đề của xã hội hội nhập…

PGS.TS Bùi Thành Nam (Trưởng phòng Đào tạo) trình bày các đề xuất từ các đơn vị về đổi mới công tác đào tạo SĐH

Vì vậy, yêu cầu hiện đại hóa, chính quy hóa và hiệu quả hóa công tác sau đại học cần được đẩy mạnh và nhanh trong thời gian tới. Để làm được điều này, tự thân mỗi đầu mối công việc phải chủ động, tích cực cải tiến công việc, luôn vận động để đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo. Nhà trường xác định năm 2019 là năm bản lề trong mục tiêu chuẩn hóa công tác đào tạo SĐH với các hoạt động và nhiệm vụ cụ thể. Phòng Đào tạo tiếp tục mở rộng cải cách quy trình quản lý và đơn giản hóa thủ tục: một bộ hồ sơ duy nhất từ khi nhập học đến khi tốt nghiệp; một thẻ duy nhất cho tất cả các hoạt động thư viện, ngân hàng…; nâng cấp phần mềm quản lý đào tạo SĐH; cẩm nang hóa các quy chế và tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ trợ lý SĐH; tiếp tục mở rộng mô hình hồ sơ “một cửa” đối với học viên và nghiên cứu sinh; áp dụng phần mềm chống đạo văn để rà soát luận văn, luận án trước khi bảo vệ chính thức….

ThS. Hoàng Văn Quynh (Phó phòng Đào tạo) báo cáo kết quả hoạt động tuyển sinh SĐH năm 2018

Về phía các đơn vị đào tạo, Phó Hiệu trưởng Hoàng Anh Tuấn yêu cầu tổng rà soát lại quy trình tổ chức đào tạo học phần, hệ thống văn bản quản lý, lưu trữ, đầu tư nâng cao chất lượng khoa học cho hoạt động giảng dạy, đánh giá luận văn, luận án…theo đúng vị trí và vai trò khoa học của đơn vị được quy định bởi Quy chế Bộ môn của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Đóng góp chung vào chủ trương đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo SĐH, Hội nghị ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp từ đại diện các đơn vị như: PGS.TS Nguyễn Anh Tuấn (Trưởng Khoa Triết học); TS. Phạm Hồng Long (Trưởng Khoa Du lịch học); TS Lưu Tuấn Anh (Trưởng Khoa Đông phương học); PGS.TS Nguyễn Văn Sửu (Trưởng Khoa Nhân học); ThS. Lê Thị Quyên (Trưởng Phòng Kế hoạch – Tài Chính)…

PGS.TS Nguyễn Anh Tuấn (Trưởng khoa Triết học) phát biểu tại Hội nghị


  • Thanh Hà