Chương trình Học bổng Ireland Fellows Programme-Asia của chính phủ Ireland

Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) nhận được thông báo về Chương trình Học bổng Ireland Fellows Programme-Asia của chính phủ Ireland. Chương trình đang triển khai nhận hồ sơ cho niên khóa 2021-2020 theo học thạc sĩ tại các trường đại học và học viện công nghệ của Ireland.

1. Điều kiện: Học bổng cấp cho các ứng viên đáp ứng các điều kiện sau:

 • Là công dân của các quốc gia Lào, Campuchia, Myanmar và Việt Nam;
 • Có kinh nghiệm làm việc, thực tập tối thiểu 3 năm trong lĩnh vực liên quan trực tiếp đến ngành học bạn lựa chọn trong chương trình học bổng;
 • Có bằng cử nhân đại học (điểm tích lũy trung bình tối thiểu là 3.0 trên thang điểm 4.0);
 • Ứng viên chưa có văn bằng, chưa tham gia một chương trình học nào khác trong năm học 2020-2021 ở trình độ thạc sĩ hoặc trình độ cao hơn.
 • Thông tin chi tiết xin vui lòng truy cập theo địa chỉ website: https://www.irishaidfellowships.ie/strands/ireland-fellows-programme-asia

2. Các ngành học được cấp học bổng:

 • Biến đổi khí hậu, Môi trường, Biển, Phát triển bền vững, GIS ( Hệ thống thông tin địa lý)
 • Chế tạo và Công nghệ bền vững
 • Nghiên cứu phát triển, Nhân quyền, Quan hệ quốc tế, Chính trị, Chính sách công
 • Luật Quốc tế, Luật Nhân quyền, Luật Kinh doanh
 • Y tế, Dược phẩm, Công nghệ sinh học
 • Giáo dục
 • Xã hội học, Chính sách xã hội, Nghiên cứu xã hội
 • Nghiên cứu về Phụ nữ, Giới, Bình đẳng
 • Công nghệ thông tin, Truyền thông, Đa phương tiện kỹ thuật số
 • Kinh doanh, Kinh tế, Quản lý dự án, Quản lý chiến lược
 • Khoa học thực phẩm, Công nghệ thực phẩm, Công nghiệp thực phẩm
 • Du lịch và quản lý khách sạn

3. Thời gian nộp hồ sơ:

Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ: Chủ nhật, ngày 13 tháng 9 năm 2020.


 • ussh