Chương trình Hội nghị " Đổi mới phương pháp giảng dạy đại học năm 2019"

1. Thời gian: Thứ Bảy, ngày 30/3/2019 (từ 8h00 đến 13h00)

2. Địa điểm: Phòng họp Nhà Công vụ ĐHQG tại Hòa Lạc

3. Thành phần: Chủ tịch Hội đồng KH&ĐT Trường; Ban Giám hiệu; đại diện lãnh đạo: các đơn vị đào tạo, Phòng đào tạo, Phòng Tổ chức Cán bộ, Phòng QLNCKH, Phòng Kế haochj – Tài chính, Phòng Thanh tra - Pháp chế, Phòng Chính trị và công tác sinh viên, Trung tâm Đảm bảo chất lượng, Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên, Văn phòng Công đoàn, Văn phòng Đảng ủy; Toàn bộ cán bộ giảng dạy trẻ từ 40 tuổi trở xuống.

4. Nội dung hội nghị:  

Các báo cáo chuyên đề về:

- Phương pháp giảng dạy đại học hiện đại

- Giảng dạy, phát hiện sinh viên tài năng, bồi dưỡng cán bộ nguồn

- Kinh nghiệm giảng dạy đại học quốc tế

            - Website môn học và xu hướng E-Learning

            Trao đổi, thảo luận tại Hội nghị

Chi tiết chương trình Hội nghị xem tại đây


  • ussh