Cơ hội nghề nghiệp

Những vị trí công tác người học ngành Quản trị văn phòng có thể đảm nhiệm sau khi tốt nghiệp.

– Chuyên viên làm việc tại các bộ phận hành chính, tổng hợp thuộc khu vực văn phòng;

– Thư kí văn văn phòng hoặc trợ lí hành chính tại văn phòng của tất cả các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức; các chương trình, dự án;

– Có khả năng đảm nhiệm vị trí lãnh đạo hoặc phụ trách bộ phận văn phòng tại các doanh nghiệp, các cơ quan nhà nước và các tổ chức khác;

– Giảng viên tại các cơ sở đào tạo về văn phòng và quản trị văn phòng bậc trung cấp, cao đẳng và một số trường đại học;

– Nghiên cứu viên về văn phòng, quản trị văn phòng tại các trường đại học và các cơ sở nghiên cứu khoa học;

– Có cơ hội học lên ở các bậc cao hơn (thạc sĩ, tiến sĩ) và trở thành các nhà khoa học, làm việc tại các trung tâm/ viện/ cơ sở nghiên cứu về hành chính, văn phòng.


  • ussh