GS. Lary Berman thuyết trình về cuốn sách "Perfect spy"

Thời gian: 15h00 ngày 9/3/2018.

Địa điểm: Phòng 304 nhà E.

Diễn giả: Giáo sư Larry Berman. GS Larry Berman là nhà sử học, giáo sư danh dự tại Trường Đại học California, hiện là Trưởng khoa đào tạo nhân tài ưu tú, Trường Đại học quốc gia Georgia (Mỹ). Ông cũng là tác giả của cuốn sách nổi tiếng “Không hòa bình, Không danh dự: Nixon, Kissinger và Sự phản bội ở Việt Nam”. Đây là cuốn sách rất có giá trị lịch sử về giai đoạn cuối của cuộc chiến tranh Việt Nam.

Chủ đề:  Giới thiệu cuốn sách "Điệp viên hoàn hảo" - The Perfect Spy.


  • ussh